Lägga till gatewayen i appen Apple Home

Genom att använda VELUX gateway tillsammans med HomeKit kan du styra dina produkter från VELUX med en enkel tryckning i appen Apple Hem, fråga Siri eller utföra åtgärderna automatiskt. Följande anvisningar beskriver hur du installerar gatewayen via Apple Hem (inte via VELUX ACTIVE-appen).

 Proceduren för att installera gatewayen består av tre steg:
Lägg först till gatewayen i Apple Hem och anslut till Wi-Fi-nätverket. Parkoppla sedan dina produkter från VELUX till gatewayen. Parkoppla slutligen sensorer och brytare till gatewayen.

1: Installera HomeKit

Så här lägger du till gatewayen i appen Hem:  

 1. Anslut gatewayen till vägguttaget via den medföljande nätsladden.
  (LED-lampan baktill lyser grön medan gatewayen startar.)

 2. Vänta tills LED-lampan lyser vit. Nu kan du lägga till gatewayen i appen Hem.  
  Om LED-lampan inte lyser vit kan du trycka på mittknappen märkt med en inställningsikon tills LED-lampan börjar lysa vit. 

 3. Lägg till gatewayen i appen Hem: Öppna Apple Home-appen > välj Lägg till tillbehör > skanna den åttasiffriga HomeKit-koden på baksidan av gatewayen. Gatewayen bör synas i appen Hem.

 4. Vänta tills gatewayen har anslutits till samma Wi-Fi-nätverk som den mobila enheten.

Obs! Om gatewayens programvara inte är uppdaterad sker en uppdatering automatiskt efter att Wi-Fi-anslutningen har upprättats. LED-lampan lyser grön medan uppdateringen pågår.
Vänta tills LED-lampan lyser vit innan du fortsätter med nästa steg.
 

2: Parkoppla fönster, solskydd och rullgardin

Parkoppla fönster, solskydd och rullgardiner till gatewayen med hjälp av en av dina befintliga VELUX fjärrkontroller som du använder för att styra produkterna.

Om du styr alla (eller vissa) av dina produkter med en dubbelriktad fjärrkontroll (med feedback) ska du följa anvisningarna för metod 2a nedan. 

Om du enbart styr dina produkter med enkelriktade fjärrkontroller ska du fortsätta till 2b och följa anvisningarna.

 

2a: Parkoppla via dubbelriktad fjärrkontroll


(på KLR 200)
 
 1. Förbered den dubbelriktade fjärrkontrollen (KLR 200) för att skicka en kopia av produkterna till gatewayen:
  Slå på fjärrkontrollen (husikonen längst ned till höger) > välj More > New product > Copy control pad > Next.
  Gå till gatewayen.
(1) Mer
(2) Ny produkt
(3) Kopiera kontrollenhet
(4) Nästa
(på gateway)

2. Sätt gatewayen i produktmottagningsläge: 
Tryck kort (mindre än två sekunder) på den vänstra gemknappen märkt med en nyckelikon på gatewayen. Motsvarande LED-lampa blinkar grön flera gånger, vilket indikerar att produkterna kopieras.

3. Vänta tills LED-lampan slutar blinka för att bekräfta att de nya produkterna har kopierats. Kopieringen visas också på fjärrkontrollen.
 
Dina produkter bör synas i appen Hem inom kort.

 

2b: Parkoppla via enkelriktad fjärrkontroll

(på KLI 3xx/KLI 110/KUR)

 1. Använd fjärrkontrollen (KLI 3xx/KLI 110/KUR) för att förbereda dina produkter för registrering i gatewayen:
  Tryck på inställningsknappen på sidan/återställningsknappen på baksidan av fjärrkontrollen och håll in den i minst tio sekunder tills fönster, solskydd och rullgardiner börjar röra sig fram och tillbaka. Gå till gatewayen.

(på gateway)

2. Sätt gatewayen i produktregistreringsläge:
Tryck länge (cirka tio sekunder) på mittknappen på gatewayen märkt med en inställningsikon tills motsvarande LED-lampa börjar blinka blå.
 
3. Vänta tills LED-lampan slutar blinka för att bekräfta att de nya produkterna har kopierats. Dina produkter bör synas i appen Apple Hem inom kort.

3: Parkoppla sensor och utgångsbrytare


Förbered sensorer och utgångsbrytare inför parkoppling till gatewayen genom att göra följande:
 1. Samla alla sensorer och utgångsbrytare som du vill parkoppla till gatewayen och placera dem inom räckhåll (högst en meter) från gatewayen.

 2. Öppna sensorerna och brytarna med hjälp av en platt skruvmejsel. För in skruvmejseln i de två öppningarna på vardera sida av produkten. Bänd försiktigt skruvmejseln uppåt (mot framsidan) för att öppna produkten. Gå till gatewayen.
Obs! Om batterierna redan är isatta ska du ta ut dem ur alla sensorer och utgångsbrytare och vänta 30 sekunder innan du fortsätter.
(på gateway)

Så här parkopplar du sensorer och utgångsbrytare till gatewayen: 

3. Sätt gatewayen i sensor/brytarregistreringsläge:
Tryck länge (cirka tio sekunder) på mittknappen på gatewayen märkt med en inställningsikon tills motsvarande LED-lampa börjar blinka blå.
Sätt tillbaka alla sensorer och brytare.

4. Sätt i batterierna i alla sensorer och brytare samtidigt. LED-lampan på varje produkt bör blinka grön tills parkopplingen är klar.

5. Vänta tills LED-lampan baktill på gatewayen slutar blinka för att bekräfta att de nya produkterna har registrerats. Dina produkter bör synas i appen Hem inom kort. Om inte alla sensorer och utgångsbrytare syns i appen Hem bör du ta ut batterierna ur produkterna som inte identifierades och utföra steg 3–5 igen.

6. Sätt ihop alla sensorer och brytare genom att klicka ihop fram- och baksidorna.
Tips! Om produkterna ska monteras med skruvar på väggen måste du fästa baksidan mot väggen innan du sätter ihop produkten.

Nu kan du anpassa namnen på produkterna från VELUX, sensorerna och gatewayen och lägga till dem i rum, zoner, scenarier och automatiseringar.

Du är nu redo att styra din produkt från VELUX från appen Apple Hem eller genom att fråga Siri.