Styr ditt hem med Schema och automatiseringar


Studier om luften vi andas

På VELUX arbetar vi varje dag för att säkerställa en bättre inomhusmiljö och mer dagsljus. Vi vet att dålig inomhusluft kan ha negativa hälsoeffekter. Eftersom vi tillbringar större delen av vår tid inomhus består 55% av det totala intaget av vår mat, vatten och luft under en livstid av inomhusluft från våra hem. Vi andas därför naturligt in luft som kommer från en inomhusmiljö (Sundell, 2004b).

För att sätta det i perspektiv konsumerar vi 15 kg luft per dag, medan de flesta människor konsumerar 2 kg vatten och mat per dag (Nilsson, 2008). Det är mycket luft och vi måste se till att den är så hälsosam som möjligt varje dag. Eftersom många av oss för närvarande arbetar hemifrån måste vi se till att vår inomhusmiljö är hälsosam för oss och de människor vi bor tillsammans med.

 

VELUX ACTIVE hjälper till att bevara en hälsosam inomhusmiljö

Med VELUX ACTIVE with Netatmo kan du säkerställa att du har en god inomhusmiljö dygnet runt. Med dina sensorer kan du låta VELUX ACTIVE styra dina VELUX produkter när koldioxidhalten, temperaturen och luftfuktigheten är för hög eller för låg. Vi kallar detta för klimatstyrning.

I maj 2021 introducerade vi också funktionen Schema och automatisering i vår app VELUX ACTIVE. Denna funktion låter dig skapa dagliga scheman som passar dina rutiner.

Schema och automatisering

Med schemaläggningsfunktionen kan du skapa ett anpassat schema för vart och ett av dina rum. För varje rum kan du skapa, redigera, aktivera, inaktivera eller ta bort automatiseringar. Detta gör att du kan anpassa driften av dina VELUX produkter till schemat för ditt hem såväl som ditt personliga schema.

Skillnaden mellan schemastyrning och klimatstyrning är att med schemastyrning bestämmer du förutsättningarna. Med klimatstyrningen styr dina VELUX ACTIVE sensorer dina produkter när det behövs, för att bevara en hälsosam inomhusmiljö. Din schemastyrning kommer alltid att åsidosätta klimatstyrningen och manuell manövrering kommer att åsidosätta din schemastyrning. På så sätt har du alltid full kontroll över dina produkter.