Öka försäljningen

Stark varumärkeskommunikation ger verkliga resultat

Flera studier visar att en stark och konsekvent kommunikationsstrategi kan vara avgörande för att försvara din position på marknaden och locka nya kunder. När vi alla följer samma spår – använder samma layout, samma bilder och samma budskap – uppfattar kunden så småningom varumärket som en mogen och pålitlig partner.

Till höger har vi samlat en lista över bevis som stödjer tanken att stark branding leder till starka intäkter.

 • 1. Företaget är viktigare än produkten 

  En ny undersökning* om människors vilja att köpa eller stödja något visar att företag rekommenderas 10–12%  oftare än deras faktiska produkter. Det tyder på att företagets varumärkesvärderingar och designstrategi bör placeras före produktkategorin i marknadsföringskommunikationen.

  * Källa: The Sustainability Imperative, Nielsen Report, 2015

 • 2. Anseendet ökar den potentiella försäljningen

  En ny undersökning* om relationen mellan ett företags anseende med utgångspunkt i fyra parametrar – uppskattning, tillit, känsla och beundran – och dess potentiella försäljning visar att potentialen nästan fördubblas när poängen för anseende ökar från 70 till 80.

  * Källa: Reputation Institutes årliga undersökning över 15 länder, 2015

 • 3. Hållbarhet ökar varumärkesvärdet

  Enligt en ny rapport* har varumärken som främjar hållbarhet upplevt en försäljningsökning på fyra procent, jämfört med endast en procent för den övriga marknaden. 66 procent av kunderna säger att de är villiga att betala mer för varumärken som engagerar sig i hållbarhetsfrågor.

  * Källa: The Sustainability Imperative, Nielsen Report, 2015

 • 4. Varumärkets anseende stärker företaget

  Globala företag kämpar fortfarande för att behålla sitt värde efter de låga vinsterna och de dåliga försäljningssiffrorna som följde på 2008 års finanskris. De företag som har lyckats förbättra eller bibehålla ett högt anseende bland konsumenterna har emellertid premierats av investerarna och upplever nu en värdeökning på en i övrigt nästan stillastående marknad.*

  * Källa: Reputation Institutes årliga undersökning över 15 länder, 2015

Enligt vår erfarenhet ger varumärken, vars syften och produkter svarar mot den här efterfrågan – varumärken för en hållbar livsstil – en starkare och snabbare tillväxt.

De här varumärkena stod för hälften av bolagets tillväxt under 2014 och växte dubbelt så snabbt som den övriga verksamheten.

Paul Polman, VD Unilever, 2015


Och så det som verkligen betyder något: naturligt dagsljus, frisk luft och gratis energi

Medan vi går igenom siffrorna och räknar vinsten är det viktigt att minnas var allt det här värdet kommer från. Världen bygger på några enkla men oerhört viktiga förbättringar för hemmet. Genom att välja en lösning blir ditt hem både ljusare, bekvämare, hälsosammare och mer energieffektivt. Våra lösningar ersätter konstgjord belysning med naturligt dagsljus och släpper in ren och frisk luft i alla rum. De ger dig gratis solvärme under den kalla årstiden och naturlig svalka under sommaren. Dessutom förbättrar de hela byggnadens energiprofil tack vare den avancerade ThermoThechnology™ och paneler med hög isoleringsförmåga.