Produktvarning

Risk för glas som spontant spricker

Vi har noterat en mindre ökning av glas som spricker spontant i en specifik typ av små rutor som producerats och sålts under åren mellan 1997 och 2003.

Speciellt vintertid under särskilda förhållanden finns det en mindre risk att innerglaset kan spricka spontant, med följden att glasskärvor kan falla ner. Vi prioriterar kvaliteten hos våra produkter högt och har därför bestämt att utfärda en produktvarning för att informera våra kunder.

Gör så här för att kontrollera om ett fönster som påverkas av denna produktvarning är installerat i takfönsterfönstret:

 

1.)
Kontrollera om bredden på din ruta är 39 cm eller mindre.
Om så är fallet, var god fortsätt till steg 2.
Om rutan har en bredd som överstiger 39 cm, omfattas ditt glas inte av denna produktvarning.
2.)
Öppna fönstret och vrid runt det 180 grader till rengöringsläget.
3.)
Leta upp glaskoden i utrymmet mellan glasen inuti glaskassetten och skriv ner denna

Du är även välkommen att ringa oss på tel 042 - 20 83 80 så kommer vi att ge dig råd över telefon.

Vi rekommenderar våra kunder att agera på denna varning.

Vi beklagar eventuell olägenhet.