Kondens på takfönstret

VELUX takfönster

Fukt på och omkring ditt takfönster - lär dig vad kondens är och hur du förebygger det. 


Det finns ofta enkla förklaringar och lösningar om du misstänker att du har ett läckande takfönster. Den vanligaste orsaken till fukt på och omkring takfönstret är nämligen kondens.


Se till att följa VELUX monteringsanvisning vid montering av takfönstret - då blir installationen tät och säker. Alla VELUX produktgrupper har genomgått hundratals tester för att säkerställa ett tätt och säkert montage, vilket är anledningen till att vi kan erbjuda 10 års garanti på takfönster och installationsprodukter. Ett upplevt läckage kan därför ofta vara kondens. 

Det finns olika anledningar till att kondens uppstår. Kondens kan till exempel uppstå som en konsekvens av temperaturen (både utomhus och inomhus), den invändiga luftströmmen eller fukthalten inomhus. Det första steget för att förebygga kondens är att lära sig mer om det.
Kondens på glasrutan

Vad är kondens?

När vi går mot kallare tider är det vanligt att det uppstår kondens – imma eller fukt – på glasrutor. Det kan göra att det ser ut som att ditt takfönster läcker, fastän det inte gör det. Den varma inomhusluften suger under vinterhalvåret lättare åt sig fukt från t ex. människor, sängkläder, matlagning och/eller organiska material i hemmet. 

När fuktig och varm luft träffar en yta som är kallare än luftens daggpunkt kan små vattendroppar bildas eftersom den varma luften innehåller mer vatten än vad den kalla luften gör. När den varma luften kyls ned på en kall fönsterruta kan det därför uppstå kondens. En högre fukthalt på inomhusluften i kombination med en låg temperatur utomhus kan skapa mer kondens.

I regel är dagg på utsidan av takfönstrets glasruta ett tecken på glasets goda isoleringsegenskaper. Uppstår det däremot kondens på rutans insida bör du undersöka orsaken och vidta åtgärder.

VELUX innomhusklimatkontroll

Vad kan jag göra själv?

Det finns många saker du själv kan göra för att förebygga kondens. Om det bildas fukt på rutans insida bör du se det som en varningssignal om att du behöver kontrollera husets ventilation och vädra oftare. Regelbunden vädring är det mest effektiva sättet att förhindra kondens. När det kommer till vädring kan det vara bra att veta att det blir billigare och mer energieffektivt att värma upp den nya, kalla och torra luften som kommer utifrån, än att behålla den gamla, varma och fuktiga inomhusluften. 

Se till att ventilationsklaffen hålls helt stängd under vinterhalvåret för att undvika kondensbildning, eftersom temperaturen ute sjunker medan innetemperaturen är varm. Vädra hellre i kortare intervaller under dagen för att få in tillräckligt med frisk luft på vintern. 

Inomhusluftens fuktighet påverkas av våra levnadsvanor. En familj på fyra personer avger i regel upp till 15 liter fukt per dygn. Att laga mat, diska, torka kläder och duscha ökar fukthalten i luften. I ett hem med för mycket fukt ökar risken för mögel, vilket i sin tur ökar risken att utveckla sjukdomar i andningsvägarna eller livslånga allergier med 40%. För mycket fukt i hemmet kan också leda till unken doft, att skadedjur trivs bättre eller att det bildas sprickor i golv och väggar.

Sovrum med VELUX takfönster

Är montaget korrekt utfört?

Har du genomgått ovanstående steg och ändå hittar fukt på eller omkring takfönstret är det viktigt att lokalisera var fukten kommer ifrån innan du går vidare. Om möjligt, ta reda på om du har en diffusionsspärr monterad. Om du inte har det är det hög tid att installera en! Kontakta en montör eller ta kontakt med VELUX kundsupport för råd kring hur du lättast gör. 

Om du har en diffusionsspärr måste du se till att den är korrekt monterad. Ett korrekt montage är när diffusionsspärren sitter dikt an mot takfönstrets smygspår och har en tät anslutning till husets befintliga diffusionsspärr.

Något annat som kan påverka om du får kondens eller inte är hur takfönstrets smyg är byggd. På VELUX rekommenderar vi att den nedre delen av smygen är monterad lodrätt mot golvet och den övre smygkanten vågrätt från takfönstret (se nedan bild).

Korrekt montage av smyg

Glöm vädringen - och låt automatiken göra jobbet!

Den här typen av installation rekommenderas för att den invändiga luftströmmen ska kunna följa takfönstrets glasruta korrekt (nedifrån och upp enligt pilarna på bilden). Särskilt viktigt är det att den invändiga luftströmmen når glasrutans nedre del – vilket den lättare gör när smygens nederdel är monterad lodrätt mot golvet. Med VELUX ACTIVE with NETATMO kan rummets takfönster öppnas och vädra automatiskt när inneklimatet börjar bli dåligt. På så sätt behöver du inte fundera över hur ofta du behöver vädra - systemet sköter det åt dig. VELUX ACTIVE styr automatiskt dina takfönster, solskydd och gardiner med smart sensorteknik. Du kan enkelt hålla koll på rummets värden (temperatur, koldioxidhalt och luftfuktighet) från VELUX ACTIVE-appen som du kan ladda ned gratis till din smartphone.

Tips! Så undviker du kondens på och runt ditt takfönster

1. Håll takfönstrets ventilationsklaff stängd under vinterhalvåret. Öppna istället takfönstret och vädra ur rummet under minst 5 minuter 3-4 gånger per dag. Vädra extra mycket om ditt hus är nybyggt – det blir mycket billigare i längden än att riskera att fukten stannar kvar inomhus och orsakar skador på både inredning och på de som bor där.

2. Med VELUX ACTIVE slipper du tänka på vädringen och kan istället låta automatiken sköta den åt dig. Du kan dessutom hålla koll på de olika rummens luftfuktighet direkt i appen. På så vis kan du lättare förebygga kondens.

3. Har du ett gammalt takfönster kan det vara dags att byta till ett nytt och mer energieffektivt takfönster. Det beror på att ett nytt takfönster vanligtvis har bättre isoleringsegenskaper än ett äldre takfönster har. Med ett nytt takfönster höjs rutans yttemperatur och risken för kondens minskar. Hitta en montör i din närhet som kan hjälpa dig att byta ut ditt gamla takfönster.

4. Välj, om möjligt, en treglasruta i ditt nya takfönster. Treglasrutorna  66, 86 och 62 har alla en utvändig anti-dagg-beläggning som minskar den avkylning som sker under natten och ökar därmed yttemperaturen på rutan något. Detta reducerar antalet dagar med utvändig dagg väsentligt, och håller rutan klar. Med en treglasruta minskar risken för kondens i jämförelse med en tvåglasruta, tack vare treglasrutans högre yttemperatur.

5. Följ alltid VELUX medföljande monteringsanvisning vid montage. Se även till att följa VELUX rekommendationer kring underhåll som bland annat innebär att ta bort löv och skräp från intäckningsplåtarna och att hålla takfönstret fritt från snö.

Tveka inte att höra av dig till vår kundsupport om dina problem med fukt på och omkring takfönstret kvarstår även efter att du följt denna guide. Vanligtvis finns det en enkel lösning på problemet.