Vad är g-värde?

VELUX Takfönster

Värmetillskott: G-värde

Fönstrets g-värde är precis lika viktigt som U-värdet. U-värdet och g-värdet representerar fönstrets förmåga att ta tillvara på passiv solvärme utifrån och därmed bidra med att reducera energibehovet för uppvärmning under eldningssäsongen.

Fönstrets g-värde är ett uttryck för hur många procent av den passiva solvärmen som når fönstret och tas till vara på invändigt. Ju högre procentdel, desto mer passiv solvärme.

fördelar takfönster

Energibalans

Om sommaren kan dock passiv solvärme skapa överhettning. Därför bör man överväga att montera utvändiga solskyddsprodukter, så att man kan reglera önskad mängd passiv solvärme i huset / byggnaden.

När man talar om fönstrets energibalans, är det uttryck för förhållandet mellan mängden passiv solvärme som kan utnyttjas som uppvärmning (g-värde) och mängden energi eller värme som lämnar huset/ byggnaden (U-värde). Här kan du läsa mer om U-värdet.

VELUX Solskydd fördelar 

Gränsvärden i byggreglerna

BBR (Byggreglerna) ställer krav på att bygga energieffektivit. Landet har delats in i fyra klimatzoner (klimatzon 1, klimatzon 2, klimatzon 3 och klimatzon 4). Max energianvändning för uppvärmning, varmvatten, fastighetsenergi och komfortkyla är begränsad och individuell för varje zon. Läs mer om detta på boverkets hemsida.

VELUX takfönster har utmärkt energieffektivitet med unika isolerings- och solvärmeegenskaper. VELUX takfönster bidrar positivt till energibalansen i ditt hem – även vid mulet väder. Energibalans är skillnaden mellan mängden värme från solljus som fönstret släpper in i ditt hem och mängden värme som försvinner ut genom fönstret. Önskvärt vore att värmeförlusten är låg, samtidigt som värmetillskottet är högt.

Dagsljusresurser

VELUX Svenska AB rekommenderar att du väljer takfönster som motsvarar minst 10% av golvarealen för att få optimala ljusförhållanden. Det innebär att fönsterarealen i ett rum ska motsvara minst 10% av golvarealen. Börja med att räkna ut hur många m2 din golvyta är. 

 Här hittar du mer information om VELUX glasrutor.  Klicka här för att se alla artiklar från VELUX.