Kopiera från ett interface (KLF 200)

Den här artikeln visar hur du kopierar produkter som styrs av en befintlig VELUX Touch interface (KLF 200) för att slutföra inställningen av din nya VELUX Touch.

Förbered ditt interface KLF 200 för att skicka en kopia av produkterna till din nya VELUX Touch.
Följ stegen som beskrivs nedan:

  1. Hitta ditt interface och vänd den för att komma åt knappen produktnyckel (liten nyckelsymbol) på kabelsidan.
  2. Tryck och håll in knappen produktnyckel samtidigt som den gröna lysdioden blinkar långsamt först innan den växlar till en lite snabbare blinkande sekvens.
  3. Släpp knappen produktnyckel för att börja skicka kopian.

Gå nu tillbaka till din VELUX Touch för att slutföra produktöverföringen och installationen.
Obs: Produktöverföringen måste slutföras inom högst 2 minuter.

Lägga till produkter till din nya VELUX Touch från ett interface (KLF 200)