Kopiera från en befintlig fjärrkontroll (KLI 31x)

Den här artikeln visar hur du lägger till produkter som styrs av en befintlig fjärrkontroll (KLI 311, KLI 312 eller KLI 313) för att slutföra installationen av din nya VELUX Touch.

Förbered din produkt/dina produkter som ska läggas till din nya VELUX Touch.
VIKTIGT: Om du använder både envägs- och tvåvägskontroller i ditt hem, börja alltid kopiera produkterna från en tvåvägskontroll.

  1. Tryck på den främre knappen (upp- och ned-symboler) för att verifiera att fjärrkontrollen styr produkten/produkterna som ska läggas till.
  2. Hitta knappen inställningar (kugghjulssymbolen) på sidan av fjärrkontrollen.
  3. Tryck på inställningsknappen kort med ett spetsigt föremål som för produkterna i parkopplingsläge, vilket orsakar fönster/rulljalusi/solskydd att röra sig något för bekräftelse.

Gå nu tillbaka till din VELUX Touch för att slutföra produktöverföringen och installationen.
Obs: Produktöverföringen måste slutföras inom högst 10 minuter.