Kopiera från en befintlig VELUX Touch (KLR 300)

Den här artikeln visar hur du kopierar produkter som styrs av en befintlig VELUX Touch (KLR 300) för att slutföra inställningen av din nya VELUX Touch.

Förbered din befintliga tvåvägskontrollenhet KLR 300 för att skicka en kopia av produkterna till din nya VELUX Touch.
Följ stegen som beskrivs nedan:

På din befintliga VELUX Touch

  1. Vänd på din VELUX Touch för att komma åt batterifacket på baksidan. Avlägsna locket till batterifacket och hitta knappen produktnyckel (nyckelsymbol) till vänster.
  2. Tryck och håll in knappen produktnyckel samtidigt som den gröna lysdioden blinkar långsamt först innan den växlar till en lite snabbare blinkande sekvens.
  3. Släpp knappen produktnyckel för att börja skicka kopian.

Gå nu tillbaka till din nya VELUX Touch för att slutföra produktöverföringen och installationen.
Obs: Produktöverföringen måste slutföras inom högst 2 minuter.

                                                               Lägger till produkt från en befintlig VELUX Touch