Inte har någon fungerande fjärrkontroll

Den här artikeln visar hur du återställer dina produkter för att upptäcka dem och slutföra installationen av din nya VELUX Touch.

Förbered dina produkter så att de kan upptäckas av din nya VELUX Touch.
VIKTIGT: Följ en av procedurerna nedan beroende på din situation.

Nyinstallerade produkter utan någon parkopplad kontroll

 1. Para ihop fjärrkontrollen som följde med produkten genom att följa instruktionerna som följer med din installerade VELUX produkt.
 2. Gå tillbaka till din VELUX Touch för att börja om att lägga till produkter genom att följa instruktionerna för en fjärrkontroll.

Installerade produkter med en skadad (eller förlorad) kontroll

 1. Tyvärr måste du återställa var och en av dina produkter för att radera alla tidigare parkopplingar av kontroller. Detta måste göras eftersom gamla parkopplingar blockerar nya parkopplingar. Upprepa proceduren/procedurerna som beskrivs nedan för alla dina produkter:
  • Elektriska och solcellsdrivna fönster/öppnare: Öppna fönstret manuellt och luta motorn något nedåt för att hitta återställningsknappen (en ljusgrå knapp). Tryck på och håll in återställningsknappen tills motorkedjan börjar röra sig en kort stund. Denna rörelse indikerar att motorn nu har återställts korrekt.
  • Kabeldragna jalusier/markiser: Återställningen utförs automatiskt av motoråterställningen.
  • Solcellsdrivna jalusier/markiser: Öppna ditt fönster manuellt och avlägsna det högra ändskyddet på tillbehörets övre hölje (se instruktionerna som medföljer tillbehöret). Tryck på och håll in återställningsknappen tills produkten börjar röra sig uppåt och nedåt. Denna rörelse indikerar att motorn nu har återställts korrekt. Sätt tillbaka topphöljets ändkåpa.
  • Kabeldragna solskydd: Återställningen utförs automatiskt av motoråterställningen.
  • Solcellsdrivna solskydd: Skjut den platta återställningsbrytaren under solskyddets motorenhet åt höger och håll den tills solskyddet börjar röra sig kort uppåt och nedåt. Denna rörelse indikerar att motorn nu har återställts korrekt.
 2. Gå nu tillbaka till din VELUX Touch för att slutföra produktöverföringen och installationen.

Obs: Produktöverföringen måste slutföras inom högst 2 minuter.