Åtgärda ett problem

Har du problem med din VELUX Touch? Vi finns här om du behöver hjälp.

Använda VELUX Touch

Varför blinkar displayen ofta?
Varför försvinner displayknapparna?
Varför rör sig inte produkten när jag har valt position?
Hur kontrollerar jag produkterna individuellt när jag har skapat en grupp?
Hur stoppar jag all produktdrift i en nödsituation?
Hur växlar jag mellan rum?
Hur ofta behöver jag byta batterier?
Vilken är den optimala användningen av VELUX Touch?

Snabbåtgärdsknappar

Kan jag definiera flera ventilationstimer?
Hur ändrar jag ventilationstiden tillfälligt?
Hur tilldelar jag specifika produkter till snabbåtgärden Stäng alla produkter?
Hur redigerar jag snabbåtgärden Stäng alla produkter tillfälligt?
Hur väljer jag specifika produkter som ska användas i tyst läge?

Hantera mina produkter

Hur många produkter kan jag koppla till min VELUX Touch?
Hur kopierar jag innehållet i min VELUX Touch?
Hur lägger jag till en fjärrkontroll (KLI 31x) till min produkt?
Hur lägger jag till produkter som inte kommer från VELUX till min kontroll?