Kopiera från en kontrollenhet (KLC 410)

Den här artikeln visar hur du lägger till produkter som styrs av en befintlig kontrollenhet (KLC 410) med en potentialfri kontakt för att slutföra installationen av din nya VELUX Touch.

Förbered din produkt/dina produkter som ska läggas till din nya VELUX Touch.
VIKTIGT: Om kontrollenheten endast används med en potentialfri kontakt måste fjärrkontroll KLI först läggas till för att möjliggöra integration med VELUX Touch.

Kontrollenhet KLC 410 parkopplad med fjärrkontroll (KLI 31x)

  1. Följ instruktionerna: Kopiera från en befintlig fjärrkontroll (KLI 31x)

Kontrollenhet KLC 410 parkopplad med kontrollenhet (KLR 200)

  1. Följ instruktionerna: Kopiera från en befintlig kontrollenhet (KLR 200)

Kontrollenhet KLC 410 används endast med en potentialfri kontakt

  1. Hitta din kontrollenhet och återställningsknappen (röd prickmarkering på kabelsidan).
  2. Tryck och håll in återställningsknappen i 10 sekunder för att återställa alla tidigare parkopplingar.
  3. Para ihop fjärrkontroll KLI med kontrollenhet: På fjärrkontroll KLI trycker du kort på knappen parkoppling (symbol med två cirklar) med ett spetsigt föremål.
  4. Sätta kontrollenheten i parkopplingsläge: Tryck kort på inställningsknappen (växelsymbolen) på fjärrkontroll KLI med ett spetsigt föremål.
  5. Lägg till den potentialfria kontakten: Tryck på knappen öppna/upp eller ned/stäng på den potentialfria kontakten.

Gå nu tillbaka till din VELUX Touch för att slutföra produktöverföringen och installationen. Följ instruktionerna: Kopiera från en befintlig fjärrkontroll (KLI 31x)