SEM
(Google Adwords, Bing, Seznam, Yandex, osv.)

VELUX som sökord

Google tillåter återförsäljare som säljer och marknadsför kompatibla produkter att köpa VELUX varumärket som sökord i alla sökmotorer i syfte att generera trafik till sina butiker och webbplatser.

Återförsäljare får inte använda VELUX sökord för att dirigera trafik till målsidor som enbart säljer och marknadsför icke-kompatibla produkter.
 

VELUX i annonstexter

Återförsäljare som marknadsför och säljer både VELUX produkter och kompatibla produkter tillåts använda varumärket i annonstextens visningsadress, förutsatt att annonstexten dirigerar trafiken till målsidor som enbart säljer VELUX produkter. Återförsäljarna är inte behöriga att använda varumärket i rubriker eller i annonstexternas beskrivningar.

Återförsäljare som marknadsför och säljer både VELUX produkter och kompatibla produkter får inte använda VELUX varumärket i annonstextens visningsadress för att dirigera trafik till målsidor som visar annat än VELUX originalprodukter.

Återförsäljare som enbart marknadsför och säljer konkurrerande produkter får överhuvudtaget inte använda VELUX varumärket i visningsadressen.

VELUX och Google tolererar inte textmanipulation, t.ex. ”VELUXsolskydd”, för att möjliggöra användandet av VELUX varumärket i annonstexter. VELUX Gruppen registrerar eventuella överträdelser och rapporterar dessa till Google.

VELUX i annonstexter

Återförsäljare som marknadsför och säljer både VELUX produkter och konkurrerande produkter ska alltid meddela produkternas nominella priser, t.ex. ”solskydd för takfönster från 300 kr”.

Återförsäljare av kompatibla produkter får aldrig framställa en prisreduktion på den kompatibla produkten som om det gällde en prisreduktion på VELUX originalprodukten, t.ex. ”Spara xx % på solskydd för takfönster”. VELUX produkter får inte jämföras med ett kompatibelt solskydd från ett konkurrerande varumärke. En prisreduktion får endast framställas som en rabatt på själva produkten.

Google Shopping (PLA)

VELUX som sökord

Google tillåter återförsäljare som säljer och marknadsför konkurrerande produkter att köpa VELUX varumärket som sökord i alla sökmotorer i syfte att generera trafik till sina butiker och webbplatser.

Text i Google Shopping

VELUX Gruppen tillåter inte återförsäljare av kompatibla produkter att använda VELUX varumärket i Google Shopping-texter, t.ex. ”VELUX solskydd”. Återförsäljaren uppmuntras att i stället använda en mer allmän term som ”solskydd för takfönster”, när han vill dirigera trafik till målsidor som säljer enbart konkurrerande produkter.

Bilder i Google Shopping

VELUX originalbilder får inte användas för att marknadsföra och sälja konkurrerande produkter i Google Shopping.

SEO

Sidtitlar, metabeskrivningar, rubriker, ALT-taggar för bilder samt länkbygge

Återförsäljare som marknadsför och säljer kompatibla produkter får inte använda VELUX varumärket, t.ex. ”VELUX takfönster”, ”VELUX fönster” eller ”VELUX solskydd” i sidtitlar, rubriker, metabeskrivningar eller i ALT-taggar för bilder, om syftet är att länka till sidor som marknadsför och säljer konkurrerande produkter.

Återförsäljare får heller inte använda VELUX varumärket för länkbygge till sidor som säljer och marknadsför konkurrerande produkter.

Rabatter och priser

Återförsäljare av konkurrerande produkter ska alltid meddela produkternas nominella priser, t.ex. ”solskydd för takfönster från 300 kr”.

Återförsäljare av konkurrerande produkter får aldrig framställa en prisreduktion på den kompatibla produkten som om det gällde en prisreduktion på VELUX originalprodukten, t.ex. ”Spara xx % på solskydd för takfönster”. Det tolereras inte, eftersom de två produkterna inte är jämförbara. En prisreduktion får endast framställas som en rabatt på själva produkten.