Digitala riktlinjer för VELUX återförsäljare

För att slutföra ett köp måste kunderna känna sig trygga med den produkt de är på väg att köpa. De måste känna sig säkra på att produkten är tillförlitlig och lever upp till de ställda kraven.

Den här guiden är framtagen för att hjälpa dig att på bästa sätt beskriva vårt produktprogram. Denna guide ger en introduktion till fyra huvudområden och erbjuder exakta rekommendationer för hur man skapar en konsekvent varumärkeskommunikation, inklusive gratis mallar och direkt tillgång till förpackat marknadsföringsmaterial. Den lyfter också fram data som tydligt visar varför konsekvent varumärkeskommunikation är bra för din verksamhet.

Teknisk support och vägledning

Kontakta ditt lokala VELUX hjälpcenter för mer information om reglerna kring VELUX varumärkeskommunikation.