Så här lyckas du med montaget

Ett korrekt montage är förstås avgörande för ett bra resultat. För att ge dig bästa möjliga stöd har vi därför tagit fram lättanvända och tydliga monteringsanvisningar. Ladda ner den PDF som gäller för just ditt projekt.

Takfönster

Pivåhängt 

Manuell GGL/GGU
Elektrisk INTEGRA® GGL/GGU
Solcell INTEGRA® GGL/GGU
GGU UK 10

2i1 manuell GGLS
2i1 solcellsdrivet GGLS

3i1 manuell GGLS
3i1 solcellsdrivet GGLS 


Topphängt 

Manuellt GPL/GPU
Elektrisk INTEGRA® GPU
2i1 manuellt GPLS              3i1 Manuellt GPLSKombitak
Fast nederdel GIL/GIU

Kombifasad
Fasadfönster VFE/VIU
Standard montage (röd nivå)
Fasadfönster VFE/VIU
Infällt montage (blå nivå)
Fasadfönster VFA/VFB

Kulturfönster 
Överkantshängt oisolerat GVO
Överkantshängt isolerat GVR+EDW Universal
Överkantshängt isolerat GVR+EDL Överkantshängt isolerat GVR+EDW Pivå/topp GGL/GPL

Hantverkarutgång
 Sidohängt GXL/GXU

Nödutrymning 
Topphängt GTU 

VELUX TripleProtect 
För snörika områden IS2/ TripleProtect 
 

Installations- produkter

Isoleringsram  
Singelmontage BDX 2000
Singelmontage BDX 2000/2001
Duo 18mm BDX 2011
Duo BDX 2011E
Duo BDX 4021 E
Lågt montage BDX 2000F
Lågt montage kombination BDX W34 2000F
 

Fönsterkrage 
Singel BFX 1000
Duo 18mm BFX 1010
Kombitak BFX W34 

Diffusionsspärr 
Singel BBX
Kombitak BBX WK34 

Smyg 
Komplett smyg LSB/LSC/LSD
Förlängningsdel LLB/LLC/LLD
Fönsterbänk LEI
Karmförlängare LGI Utgått: Monteringsram LSG

Stödregel 
Duo 18mm EBY
Duo 100mm EKY
Infällt montage EKY (blå nivå)
Duo EKY + BDX 
Ledad 18mm för tak/fasad EBY W10

Övergång- takfönster/fasadfönster
EFY (Röd nivå) EFY (Blå nivå)
 

 

Intäckningsplåtar

Singelmontage - standard montage (röd nivå) 
Profilerat tak - standard montage (röd nivå) EDW Slätt tak - standard montage (röd nivå) EDL Papptak (tilläggsanvisningar) EDL Korrugerat plåttak EDW Profilerat plåttak EDW Falsat plåttak ZWC Plåttak Decra EDW Klicktak (plåt typ Lindab, Planja m.fl) EDW
Profilerat tak - standard montage (röd nivå) EDW Slätt tak - standard montage (röd nivå) EDL Papptak (tilläggsanvisningar) EDL Korrugerat plåttak EDW Profilerat plåttak EDW Falsat plåttak ZWC Plåttak Decra EDW Klicktak (plåt typ Lindab, Planja m.fl) EDW
Profilerat tak - standard montage (röd nivå) EDW Slätt tak - standard montage (röd nivå) EDL Papptak (tilläggsanvisningar) EDL Korrugerat plåttak EDW Profilerat plåttak EDW Falsat plåttak ZWC Plåttak Decra EDW Klicktak (plåt typ Lindab, Planja m.fl) EDW
Profilerat tak - standard montage (röd nivå) EDW
Slätt tak - standard montage (röd nivå) EDL
Släta takpannor EDT
Papptak (tilläggsanvisningar) EDL
Korrugerat plåttak EDW
Profilerat plåttak EDW
Plåttak Decra EDW
Klicktak (plåt typ Lindab, Plannja m.fl) EDQ
Nockmontage EKX
Skiffertak EDL+
Karmplåtar ZWC   Falsat plåttakSingelmontage - lågt infällt montage (blå nivå) 

Profilerat tak – lågt montage (blå nivå) EDJ
Slätt tak – lågt montage (blå nivå) EDN 
Kombinationsmontage - standard montage (röd nivå) 

Profilerat tak EKW/EKX
Profilerat tak duo 18mm EBW 0021B              
Slätt tak EKL/EKX
Slätt tak 18mm EBL 0021B
Profilerat tak Alt duo EDW + EKW
Slätt tak Alt duo EDL + EKL
Kombitak – kombinationsmontage med fast nederdel 
Profilerat tak ETW + EDW
Profilerat tak Duo ETW + EKW
Slätt tak ETL + EDL
Slätt tak Duo ETL + EKL Kombifasad 

Profilerat tak singel EFW
Slätt tak singel EFL
Kombination duo 18mm EFW/EFL + EBY 
Kombinationsmontage lågt montage 

Profilerat tak duo EKJ
Slätt tak duo EKN
Slätt tak EKN + ETN

 


Takfönsterkupol

Takfönsterkupol nya generationen (komplett)

Fast takfönsterkupol nya generationen CFU
Öppningsbar takfönsterkupol nya generationen CVU
Markis och mörkläggningsgardin MSU & DSU
Välvd & Planglas överdel ISU 1093 & 2093


Takfönsterkupol (komplett)
Fast takfönsterkupol CFP 0073 + ISD                 
Manuellt öppningsbart  CVP 0073 + ISD
Elektriskt öppningsbart INTEGRA® CVP 0673 + ISD 

Förhöjningssarg till takfönsterkupol 
Höjer sargen med 15 cm ZCE

Kupoldelen som reservdel (utan bottendel/sarg, ej komplett) 

Polykarbonat/akryl kupol ISD -----
Planglaslösning planglas ISD 2093 
Takfönsterkupol välvt glas ISD 1093

Takutgång med kupol 
Manuellt öppningsbar med kupol CXP 

Tillbehör 
Diffusionsspärr - fönster för platta tak BBX