Tillbehör för VELUX takfönster

VELUX fönsterlås

Lås - VELUX Pivåhängda takfönster

Lås VELUX Takfönster

Lås med nyckel

VELUX lås med nyckel - ZOZ 012K är anpassad för VELUX takfönster GGU och GGL. Med nyckeln låser du takfönstret och förhindrar att fönstret öppnas.

Fönsterlås VELUX

Takfönsterlås

VELUX fönsterlås med både lås och nyckel. VELUX fönsterlås ZOZ 010K och ZOZ 011 är anpassade för VELUX takfönster GGU och GGL. Med denna produkt begränsar du takfönstrets öppningsfunktioner.

VELUX Takfönsterspärr

Takfönsterspärr

VELUX fönsterspärr ZOZ 159K är anpassade för takfönster GGU och GGL (pivåhängda takfönster).

Med takfönsterspärren förhindrar du  att takfönstret öppnas.