Ljustunnel

Monteringsanvisningar VELUX Ljustunnel

Här hittar du monteringsanvisningar till VELUX Ljustunnel och tillbehör.  PDF-dokumenten har detaljerade instruktioner och illustrationer som vägleder dig genom varje enskilt steg i monteringen. Följ alltid monteringsanvisningarna. För mer information besök VELUX Ljustunnel eller kontakta VELUX kundsupport.
För att kunna läsa en PDF-fil måste du ha Acrobat Reader installerat i din dator. Det är ett gratisverktyg och kan laddas ned utan kostnad från Adobe


Ljustunnel - Fast rör

Ljustunnel - Flexrör

Ljustunnel - Tillbehör