VELUX Daylight Visualizer

Ett professionellt verktyg för projekt i alla storlekar

VELUX Daylight Visualizer kan användas för att utvärdera ett stort antal byggtyper, från små till stora. Här finns ingen begränsning vad gäller komplexiteten hos geometrin som används i importerade modeller.

Noggrann dagsljusplanering i kontorsbyggnader kan ge betydande besparingar för belysningen, som kan stå för upp till 40% av energikonsumtionen i ett kontor. Med VELUX Daylight Visualizer kan du försäkra dig om att tillgången till dagsljus är god, för alla viktiga ytor i dina projekt.

VELUX Daylight Visualizer kan användas för före- och efter-jämförelser av dagsljusförhållandena i en byggnad, vilket bidrar till att styra designprocessen mot de rätta lösningarna.


Kontakt VELUX

Inspiration med olika byggnadslösningar