Service och underhåll av VELUX takfönster

Guider som hjälper dig att hålla ditt takfönster i toppskick

Ladda ner guider för användning och underhåll av takfönster

Ladda ner skötsel- och bruksanvisningen för ditt takfönster som PDF här. För att göra detta behöver du lite information som du hittar på typskylten på ditt VELUX takfönster.
Roof windows - wood (GGL/GPL/GHL/GLL/GZL/GTL/GXL/GFL)
Roof windows - polyurethane (GGU/GPU/GHU/GLU/GTU/GXU)
Special function (GDL/GEL)
For uninhabited spaces (GVO)
Type design

Så här identifierar du ditt VELUX takfönster:

Alla VELUX takfönster som är tillverkade efter 1968 har en typskylt som ger exakt information om fönstret. Den hittar du i det högra hörnet av den övre fönsterbågen bakom ventilationsklaffen.

1. Typ
2. Storlek
3. Variant
4. Tillverkningskod

Service

Träunderhåll

Träet har genomgått en grundbehandling och ytbehandling på fabriken och kan rengöras med vanliga hushållsrengöringsmedel. Det måste efterbehandlas minst vart fjärde år och alltid när det behövs. Takfönster som är utsatta för stark värme, starkt solljus och/eller mycket hög fuktighet (t ex i kök och badrum) ska efterbehandlas minst vartannat år.

När du behandlar träet är det viktigt att du täcker tätningarna för att förhindra att lack eller färg kladdar på dem. Lack och färg gör dem nämligen stela och hårda och förstör deras effekt.
Wood maintenance painting

Underhåll av ytan

Avlägsna ytbehandlingen (fernissa eller målarfärg). Se till att ytan är ren och torr och stryk på primer på träet. Måla vattenbaserad akryllack/-färg när träet har torkat. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Gör på samma sätt på de berörda ytorna om lacken eller målningen är skadad. Till VELUX takfönster finns en reparationssats med original bättringslack eller -färg, som du kan beställa online.

När du behandlar träet är det viktigt att du täcker tätningarna för att förhindra att lack eller färg kladdar på dem. Lack och färg gör dem nämligen stela och hårda och förstör deras effekt.
Rengöring av fönsterrutan
Rotera fönsterbågen 180° för att tvätta fönstrets utsida. Fönsterbågen ska låsas fast genom att skjutregeln skjuts in i hålet i nederdelen av sidokarmen. Med denna säkerhetsåtgärd har du båda händerna fria för rengöring. Tvätta rutan med en mjuk, ren och luddfri trasa eller sämskskinn– eller med en repfri svamp eller en ren fönsterskrapa (ej i metall). Vanligen räcker det med rent vatten för att tvätta fönsterrutan. Vanliga, icke polerande hushållsrengöringsmedel kan också användas. Mjukt vatten är bäst för fönstertvätt. Sätt därför till en liten mängd tvättmedel om vattnet är hårt för att få det mjukare, och torka av allt överflödigt vatten efter rengöringen.
Cleaning the frame

Tips

  • Undvik att fönsterrutan kommer i kontakt med silikon. 
  • Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel. 
  • Använd inte kemiska produkter för rengöring av fönsterrutan. 
  • Undvik att fönsterrutan kommer i kontakt med vassa eller slipande föremål, även smycken. 
  • Försök aldrig ta bort smuts från fönsterrutan utan att väta den först. 
  • Skydda fönsterrutan med plast om det pågår arbeten i närheten, för att undvika stänk av frätande och slipande ämnen. 
Service

Rengöring av luftfiltret

Luftfiltret kan lossas och tvättas med vanligt hushållsrengöringsmedel. Rotera takfönstret till rengöringsläget och lås det där. Ta sedan bort filtret från filterskenan. Nya filter finns hos VELUX Svenska AB och kan köpas i VELUX e-shop som en del av våra underhållssatser (ZZZ 220). 
Man cleaning the flashing

Rengöring av intäckningsplåtarna

Ta bort löv och annat skräp från intäckningsplåtarna runt takfönstret en gång om året så att regnvattnet kan rinna fritt.
 
Snow and ice

Snö och is

I områden med långa, kalla perioder och kraftiga snöfall kan det samlas betydande mängder snö och is på taket, och VELUX takfönster kan vara täckta av snö och is under lång tid. 

När temperaturen stiger är takfönstret ofta ett av de första ställena där snön och isen börjar smälta. Detta kan leda till att vattnet börjar tränga in eftersom varken takfönstret eller taket normalt sett är konstruerat för att motstå ett sådant vattentryck som stillastående vatten ger.

Takfönstret måste hållas fritt från snö och is enligt skötselanvisningen, det är viktigt att kontrollera att vattnet alltid kan rinna av!
Kondens
Om det bildas kondens på rutorna bör du se det som en varningssignal att du behöver vädra oftare. Regelbunden vädring är det mest effektiva sättet att förhindra kondens på rutorna. Om ventilationsklaffen är öppen under den kalla årstiden finns det risk att det uppstår kondens. Detta sker när den varma fuktiga inomhusluften möter den kalla utomhusluften. Därför rekommenderar VELUX att man under den kalla årstiden använder ventilationsklaffen mer sparsamt. Med det sagt behöver du fortfarande få in frisk luft i rummet. Du kan vädra tre till fyra gånger om dagen i ungefär fem minuter - men var sedan noga med att hålla ventilationsklaffen helt stängd under resten av dagen.
Condensation woman ventilation

Begränsa mängden fukt:

  • Torka om möjligt inte tvätten inomhus. 
  • Stäng dörrarna till kök och badrum. 
  • Vädra regelbundet i minst fem minuter tre eller fyra gånger om dagen.
  • Håll om möjligt en konstant rumstemperatur på minst 20 °C.
Woman looking through the open roof window

Elektriska takfönster

Vi rekommenderar att gasfjädrarna byts ut inom tio år efter installationen av fönstret eftersom deras prestanda sannolikt kommer att minska något med åren.

Vi rekommenderar att motorerna byts ut inom tio år efter installationen av fönstret för att förhindra funktionsfel.