Vår framtidsplan tar avstamp i historien

Tillsammans med World Wide Fund for Nature (WWF) samlar vi in våra C02-utsläpp genom historien genom skogsbevaring.

WWF och VELUX Gruppenp
Skogsprojekt med WWF för att återställa och bevara skogar för att samla upp koldioxid
 Vi åtar oss att minska våra framtida utsläpp för att uppfylla Parisavtalets 1,5 °C
WWF och VELUX Gruppenp