Följ riktlinjerna

Sju steg mot en konsekvent kommunikation

Det är lätt att hamna på villovägar när det kommer till marknadsföring på nätet. Internet erbjuder oändligt många möjligheter, och utan vägledning kan slutresultatet bli ganska slumpmässigt.

Det här avsnittet hjälper dig att undvika de vanligaste fallgroparna när det kommer till VELUX kommunikation inom ditt företag. Genom att följa de här sju stegen hjälper du inte bara till att skydda integriteten hos VELUX, utan du kan också dra nytta av försäljningspotentialen hos ett starkt varumärke.

1. Skydda VELUX varumärket på din webbplatsDin webbplats ska alltid behålla sin egen unika stil och karaktär. Varje kommunikation ska behandlas som ett separat element i enlighet med de godkända designriktlinjerna.Din webbplats får aldrig anta designegenskaper som är typiska för VELUX och behandla dem som en del av den egna företagsdesignen.

 

2. Använd VELUX logotypen på rätt sättLogotypen är ett unikt och fast varumärkeselement. Logotypen består av vit text mot röd bakgrund med en registrerad varumärkessymbol. I svartvitt media kan texten användas mot en svart bakgrund. Använd alltid VELUX originalfiler för logotypen vid reproduktion. Fråga ditt lokala försäljningsföretag om nedladdningsalternativ.Du får aldrig ändra dimensionerna, beskära logotypen, byta färg eller göra någon annan typ av ändring i logotypen.

Vår logotyp får heller aldrig användas i anslutning till konkurrerande varumärken eller för att indikera VELUX kompatibla produkter.

3. Var försiktig med VELUX färgpalett
Din webbplats ska behålla den färgpalett som är unik för ditt företag. Vi uppmuntrar alltid användningen av originalbilder från VELUX som tillägg till våra produkter.
Använd inte VELUX färgpalett i den övergripande utformningen av din webbplats, eftersom det kan resultera i att besökarna tror att webbplatsen utgör en del av VELUX Gruppen.

4. Använd foton, videoklipp och illustrationer

Gå till VELUX We Share Circle för att ladda ner godkända originalbilder, videor och illustrationer. Allt material är ordnat i paket och kopplat till tillgängliga VELUX produkter och lösningar. Vi rekommenderar starkt att du använder den här tjänsten, men användningen av originalmaterial är inte ett krav.

På grund av kvalitets- och upphovsrättsfrågor får du aldrig kopiera bilder eller illustrationer direkt från någon VELUX webbplats och använda dem för reklamändamål.


5. Tänk på hur du formulerar dig

När du köper VELUX® takfönster ...

Vi älskar VELUX produkter


Namnet ska behandlas som ett adjektiv, vilket innebär att det aldrig får stå ensamt. Använd alltid vårt varumärkesnamn i förbindelse med ett beskrivande ord, t.ex. VELUX takfönster, VELUX produkt eller VELUX Gruppen.

Tillbehör ska hänvisas till som ”takfönsterprodukter”.

Tänk på att VELUX skrivs med stora bokstäver, och alltid ska följas av ® första gången det omnämns i en text.

velux

”velux”

Vi älskar VELUX

Skriv inte VELUX med små bokstäver eller inom citattecken. Använd inte VELUX utan ett medföljande beskrivande ord.

6. Hantera din marknadsföring på nätet

Att driva en effektiv marknadsföringssatsning på internet kräver gedigen erfarenhet av de mest avancerade verktygen på området. Kunskaper inom sökmotormarknadsföring (SEM), sökmotoroptimering (SEO), marknadsföring i sociala medier och via sociala nätverkssajter som YouTube, Instagram och Twitter ger dig ett ordentligt försprång i kapplöpningen om digital marknadsföring.

Men när satsningen gäller ett globalt märke som VELUX varumärket blir hanteringen av dina marknadsaktiviteter mycket mer komplicerade.

De grundläggande reglerna

En kort sammanfattning: du får använda VELUX varumärket endast när din marknadsföring är direkt relaterad till VELUX originalprodukter eller produkter som är kompatibla med VELUX takfönster. Varumärket får inte användas för att generera trafik till sidor som marknadsför konkurrenters icke-kompatibla produkter.

Det här avsnittet innehåller detaljerade beskrivningar av de regler som du som VELUX återförsäljare måste följa. Om du säljer både kompatibla och icke-kompatibla produkter, använd de integrerade länkarna för att lära dig mer om begränsningar och restriktioner.

Du kommer att upptäcka att vi genom hela guiden hänvisar till kompatibla och icke-kompatibla produkter. De här produkterna är konkurrerande produkter till VELUX produkterna och definieras enligt följande:

En kompatibel produkt är en produkt som är kompatibel med ett VELUX takfönster.

En icke-kompatibel produkt är en produkt som inte matchar och heller inte är kompatibel med ett VELUX takfönster.

7. VELUX varumärke

Välj ett unikt varumärkesnamn som gör att ditt företag sticker ut bland konkurrenterna och kanske till och med lyfter fram dina säljargument som återförsäljare.

Det är strängt förbjudet för någon återförsäljare eller annan att registrera rättigheter till varumärket eller något annat varumärke tillhörande Gruppen. Förbudet omfattar: 

  1. Varumärkesregistrering som innehåller varumärken vilka är registrerade av VELUX Gruppen. 
  2. Registrering av företagsnamn som innehåller varumärken vilka är registrerade av VELUX Gruppen, t.ex. VELUX Dealer Ltd. eller VELUX Gardinen GmbH.
  3. Registrering av domännamn och e-postadresser som innehåller varumärken vilka är registrerade av VELUX Gruppen, t.ex. www.velux-blinds.com, www.velux-bestprice.com eller www.blinds4velux.com.

Som regel får du inte använda det som anses vara Gruppens immateriella rättigheter utan att söka skriftligt tillstånd från VELUX Gruppen.

Eventuella överträdelser mot dessa riktlinjer kan leda till utfärdandet av en varning från VELUX Gruppens juridiska avdelning. Om du inte hörsammar varningen inom två veckor, kan VELUX Gruppen säga upp avtalet med omedelbar verkan.