Support för VELUX ACTIVE with NETATMO

Vanliga frågor

VELUX ACTIVE fungerar med högst fem utgångsbrytare per gateway.
Om du behöver fler än fem brytare måste du dela upp huset i två områden och använda en gateway för varje.
Placera gatewayen på en central plats i hemmet för att säkerställa en stabil trådlös anslutning till alla dina produkter från VELUX och till Wi-Fi-routern. Du kan kontrollera signalstyrkan på ditt Wi-Fi genom att välja Inställningar > Hem management i VELUX appen. När du har bestämt den bästa platsen kan du montera gatewayen på väggen med hjälp av installationsbeslagen.

Om du vill använda VELUX ACTIVE för att skapa ett hälsosammare inomhusklimat, men inte har ett elektriskt takfönster, kan du lägga till uppgraderingssetet för solcellsmotor för manuella takfönster. Besök VELUX tillbehör (VELUX marknadsföringswebbplats) för mer information om elektriska retrofit-produkter och kompatibilitet.

 

Anslut gatewayen till en ny Wi-Fi-åtkomstpunkt (router) genom att välja Settings > Home management > Gateway > Setup Wi-Fi i appen. Du blir ombedd att ange ID-koden för Wi-Fi-åtkomstpunkten.

Placera sensorn enligt riktlinjerna nedan för att få bästa möjliga förhållande för korrekta mätningar:
  - Placera sensorn inom räckhåll på lämplig höjd på väggen (90–170 cm)
  - Placera inte sensorn på insidan av en yttervägg
  - Placera inte sensorn i direkt solljus
  - Placera inte sensorn ovanför värmeelement eller radiatorer
  - Placera inte sensorn bakom gardiner, möbler eller andra hinder

Använd låsknappen och utgångsbrytaren för att sätta VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk i säkert läge (bortaläge) när du inte är hemma. Fönstren sätts i klaffventilationsläge/stängt läge (för fönster utan klaff). Tryck på Closed lock för att aktivera säkert läge/bortaläge. Tryck på Open lock för att aktivera öppet läge/hemmaläge.

Obs! Att ställa in lägena i appen motsvarar att trycka på utgångsbrytaren.

Om gatewayen redan har installerats hittar du MAC-adressen i -appen. Välj Inställningar > Hem management > Gateway > MAC address och leta efter den tolvsiffriga koden: 70: ee :50: xx: xx: xx.
Om du inte har installerat gatewayen hittar du MAC-adressen baktill på gatewayen. Leta reda på den sjusiffriga koden med formatet g: xx: xx: xx (sista delen i gatewayens serienummer som står på den tredje raden).
Du kan använda appen eller fjärrkontrollen för styra takfönster- eller solskyddsprodukter från VELUX till önskad position. Öppna appen, välj önskat rum och rulla ned tills du ser produkten du vill styra. Dra reglaget på kontrollpanelen till önskad position. Släpp upp reglaget för att starta rörelsen. Du kan alltid stoppa rörelsen genom att trycka på stoppknappen.

Obs! Du kan snabbt få kontroll genom att trycka på produktikonerna på vardera sidan av reglaget – då rör sig produkten direkt till slutpositionen.

Lägg till en ytterligare sensor i VELUX ACTIVE-lösningen genom att öppna appen, välja Settings > Install new products > Install additional switch och följa anvisningarna.

Vägledning för installation

Appen är tillgänglig för iOS 9.0 eller senare i Apple App Store och för Android 5.0 eller senare i Google Play. Appen används till VELUX App Control och VELUX ACTIVE with NETATMO.
Du kan ansluta upp till 15 användare till en gateway.
Du kan styra upp till fem hem från appen.
VELUX ACTIVE with NETATMO och VELUX App Control kräver ett privat Wi-Fi-nätverk. Appen kan inte konfigureras via en offentlig åtkomstpunkt eller ett företagsnätverk. Du behöver ett 2,4 GHz (802.11 b/g/n) Wi-Fi-nätverk med säkerhetsinställningen WEP, WPA eller WPA2-Personal.
VELUX ACTIVE och VELUX App Control kan styra upp till 200 produkter. Apple HomeKit kan användas med upp till 100 produkter.

Om du vill använda VELUX ACTIVE för att skapa ett hälsosammare inomhusklimat, men inte har ett elektriskt takfönster, kan du lägga till uppgraderingssetet för solcellsmotor för manuella takfönster. Besök VELUX tillbehör (VELUX marknadsföringswebbplats) för mer information om elektriska retrofit-produkter och kompatibilitet.

 

Du kan koppla upp till tio sensorer till en VELUX ACTIVE-gateway. Om du behöver fler än tio sensorer måste du dela upp huset i två områden och använda en gateway för varje.
VELUX ACTIVE fungerar med högst fem utgångsbrytare per gateway.
Om du behöver fler än fem brytare måste du dela upp huset i två områden och använda en gateway för varje.
Som det är nu, är VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel med Apple HomeKit och Google Home. Amazon Alexa stöds ännu inte eftersom Amazon inte tillhandahåller funktionen att styra fönster i deras lösning. Detta innebär att Amazon Alexa inte kan öppna och stänga fönster från sitt system.

Kompatibilitet

VELUX ACTIVE with NETATMO och VELUX App Control kan bara hitta VELUX produkter (och utvalda Somfy-produkter) som använder det trådlösa kommunikationsprotokollet io-homecontrol.
Vågräta markiser är inte kompatibla.

VIKTIGT: Se till att VELUX fjärrkontroll eller manöverpanel är rätt ihopkopplad med produkten och fungerar innan installationen påbörjas. Återställ INTE din gateway förrän du har kontrollerat följande steg:

Använda en fjärrkontroll med display och återkoppling (tvåvägs):
1. Kontrollera att alla produkter som har hittats av fjärrkontrollen kan manövreras från den punkt där gatewayen är placerad.
- Om du får meddelandet ”ingen kontakt”, prova att gå närmare produkten och försök igen – om du lyckas, flytta gatewayen till den platsen.
- Om du får meddelandet ”fel säkerhetsnyckel”, läs fjärrkontrollens instruktioner om hur du hämtar en ny och giltig säkerhetsnyckel.
2. Kontrollera om du har en ”huvud”-fjärrkontroll för hela hemmet eller enskilda fjärrkontroller till olika rum.
- Om du har en ”huvudfjärrkontroll”, använd alltid den vid produktregistreringen.
- Om du har enskilda fjärrkontroller till olika rum, börja med att lägga till produkterna från den första fjärrkontrollen i appen och avsluta installationen med endast dessa produkter. För att lägga till resterande produkter går du till: Inställningar > Installera nya produkter > Lägg till ett takfönster > Nästa och följer instruktionerna i appen. Obs! Fjärrkontrollens instruktioner skiljer sig något åt, eftersom du nu justerar säkerhetsnycklarna under processen.
3. Kontrollera om du har valt rätt alternativ för fjärrkontroll i appen (envägs fjärrkontroller hittas genom att du trycker på knappen ”Jag har en annan typ av fjärrkontroll”).
4. Prova att stänga appen och öppna den igen för att se om du har en oavslutad installation. Avsluta i så fall installationen.

Använder du en fjärrkontroll utan återkoppling (envägs) ELLER en kombination av flera fjärrkontroller? (enkel- och dubbelriktad, envägs och tvåvägs):
1. Kontrollera om en dubbelriktad, tvåvägs fjärrkontroll är ihopkopplad med dina produkter. Använd i så fall den när du lägger till produkterna i gatewayen (se ovan).
2. Kontrollera att alla produkter som har hittats av fjärrkontrollen kan användas från den punkt där gatewayen är placerad. Om du inte kan styra produkterna, prova att gå närmare produkten och försök igen – om du lyckas, flytta gatewayen till den platsen. Se annars instruktionerna till fjärrkontrollen om hur du kopplar ihop manöverpanelen med produkten.
3. Kontrollera om produkten rör sig fram och tillbaka för att indikera att registreringen är färdig när du trycker på kugghjulsknappen (på äldre manöverpaneler, tryck på återställningsknappen) på fjärrkontrollen. Om produkten inte rör sig, prova att trycka på kugghjulsknappen en gång till (på äldre manöverpaneler, tryck på återställningsknappen) på fjärrkontrollen.
4. Kontrollera om du har valt rätt alternativ för fjärrkontroll i appen (enkelriktade envägs fjärrkontroller hittas genom att du trycker på knappen ”Jag har en annan typ av fjärrkontroll”).
5. Prova att stänga appen och öppna den igen för att se om du har en oavslutad installation. Avsluta i så fall installationen.

Om stegen ovan inte löser ditt problem måste du tyvärr fabriksåterställa dina VELUX produkter som inte kan hittas av gatewayen. Tänk på att fabriksåterställningen kräver fysisk åtkomst till din produkt.
Efter att en produkt har återställts fungerar inga av dina tidigare fjärrkontroller för den här produkten längre. Du behöver med andra ord koppla ihop fjärrkontrollen med produkten en gång till – se instruktionerna för takfönstret/tillbehöret om hur du återställer produkten och kopplar ihop den med fjärrkontrollen efteråt.
Om gatewayen redan har installerats hittar du MAC-adressen i -appen. Välj Inställningar > Hem management > Gateway > MAC address och leta efter den tolvsiffriga koden: 70: ee :50: xx: xx: xx.
Om du inte har installerat gatewayen hittar du MAC-adressen baktill på gatewayen. Leta reda på den sjusiffriga koden med formatet g: xx: xx: xx (sista delen i gatewayens serienummer som står på den tredje raden).
Om du har en iOS-enhet (Apple) besöker du Apple App Store. Om du har en Android-enhet besöker du Google Play. Sök efter VELUX ACTIVE with NETATMO och hämta appen. Den här appen används till både VELUX ACTIVE och VELUX App Control.
Ja, det är möjligt. Vi rekommenderar dock att du installerar en sensor i varje rum för att dra full fördel av VELUX ACTIVE med klimatkontroll för inomhusbruk. Du kan hoppa över sensorregistreringen under installationen genom att välja It's done när du blir ombedd att sätta i batterier i brytarna. Klicka sedan på All my switches are here på nästa skärm när sökningen är klar.
Det finns två sätt att lägga till en ny användare i en befintlig VELUX ACTIVE- eller VELUX App Control-lösning:
1. Den nya användaren får information om e-postadressen och lösenordet för kontot och loggar in med samma konto som den befintliga användaren.
2. En befintlig användare kan bjuda in en ny användare och ge honom eller henne åtkomst. Välj Inställningar > Gäst management > Bjud in en användare i appen.

Obs! För att upprätthålla säkerheten i VELUX ACTIVE och VELUX App Control behöver den nya användaren hämta en autentiseringsnyckel från gatewayen för att få fullständig åtkomst (tryck på det röda varningsfältet på rumsskärmen och följ instruktionerna i appen).
Du kan hämta appen till din nya enhet och logga in på ditt befintliga konto.

Obs! För att upprätthålla säkerheten i VELUX ACTIVE och VELUX App Control behöver den nya användaren hämta en autentiseringsnyckel från gatewayen för att få fullständig åtkomst (tryck på det röda varningsfältet på rumsskärmen och följ instruktionerna i appen).
Ja, VELUX ACTIVE och VELUX App Control är tillgängliga från alla typer av mobila enheter – både med iOS och Android.
Du bör se en vit LED-lampa bredvid nätkontakten på gatewayen. Kontrollera att nätkabeln är ansluten till gatewayen och att huvudströmbrytaren är PÅ. Om du redan är ansluten, koppla ur gatewayen i 10 sekunder och anslut den igen.
Placera gatewayen på en central plats i hemmet för att säkerställa en stabil trådlös anslutning till alla dina produkter från VELUX och till Wi-Fi-routern. Du kan kontrollera signalstyrkan på ditt Wi-Fi genom att välja Inställningar > Hem management i VELUX appen. När du har bestämt den bästa platsen kan du montera gatewayen på väggen med hjälp av installationsbeslagen.
Du måste göra om installationen när du byter ut gatewayen. Av säkerhetsskäl kan du inte överföra information från en gateway till en annan. Du kan däremot behålla ditt befintliga konto för VELUX för den nya gatewayen.
För att ansluta VELUX ACTIVE eller VELUX App Control behöver du ha ett 2,4 GHz (b/g/n) Wi-Fi-nätverk. Om du använder en Wi-Fi-router med dubbla band, se till att 2,4 GHz- och 5 GHz-nätverken har olika namn (SSID). Om du använder Wi-Fi-repeater eller förstärkare, se till att varje åtkomstpunkt också har ett unikt namn (SSID).
Godkända nätverkssäkerhetslösningar är Öppna, WEP, WPA eller WPA2-personal (TKIP och AES).

Följande Wi-Fi-nätverk är inte kompatibla:
- Offentliga nätverk och företagsnätverk med portfiltrering.
- Nätverk som bara använder 5 GHz-bandet.
- Nätverk bakom en autentiseringsportal.

Se till att din smartphone är korrekt ansluten till ett fungerande trådlöst nätverk innan installationen påbörjas.
Följ sedan dessa steg:

1. Starta om Wi-Fi-routern och smartphonen.
2. Kontrollera att gatewayen är ansluten till strömförsörjning (en liten vit LED-lampa lyser bredvid nätkabeln).
3. Om du använder Wi-Fi-förstärkare/repeater i nätverket, kontrollera att gatewayen ansluter till åtkomstpunkten med den starkaste signalen och att åtkomstpunkten har ett unikt namn (SSID).

Om stegen ovan inte löser problemet, kontrollera om VELUX gatewayen kan internetdela via en annan mobil som är ansluten till 4G-nätet. Om internetdelning inte är möjlig, kontrollera dina routerinställningar genom att ansluta till routerns konfigurationssida (se routerns användarhandbok).

- Uppdatera routern till senaste versionen av den fasta programvaran.
- Välj ett enklare Wi-Fi-lösenord utan specialtecken.
- Se till att MAC-filtrering inte är aktiverad på routern (eller se till att gatewayen står med på vita listan).
- Se till att åtkomstbegränsningar (föräldrakontroll osv.) inte är aktiverade.
- Kontrollera om routern har ett viloläge. Inaktivera i så fall den funktionen (undvik återkommande frånkoppling/återanslutning till routern för att skapa en stabil gateway-funktion).
- Inaktivera begränsningen av Wi-Fi-kanaler (aktivera automatiskt val) eller välj kanal 1, 6 eller 11.
- Kontrollera att 2,4 GHz också är aktiverat om routern är kompatibel med dubbla band (VELUX ACTIVE with NETATMO och VELUX App Control kan bara ansluta till 2,4 GHz-nätverk). Prova också att inaktivera 5 GHz.
- Kontrollera att UPnP är aktiverat (detta rekommenderas).
- Kontrollera att LAN-till-WLAN-sändning och multicast inte är blockerat.
- Prova att byta ut de nuvarande DNS-servrarna mot Googles (Primär: 8.8.8.8/Sekundär: 8.8.4.4).
- Kontrollera om routern har en brandvägg/portfiltrering. Öppna i så fall 25050-porten (TCP).
- Ge gatewayen en statisk IP-adress med dess MAC-adress.
Du kan förbättra Wi-Fi-signalstyrkan mellan routern och gatewayen genom att flytta gatewayen och routern närmare varandra. Du kan också lägga till en trådlös extender i Wi-Fi-nätverket.
Anslut gatewayen till en ny Wi-Fi-åtkomstpunkt (router) genom att välja Settings > Home management > Gateway > Setup Wi-Fi i appen. Du blir ombedd att ange ID-koden för Wi-Fi-åtkomstpunkten.

Ta ut batterierna, tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen och sätt i batterierna igen. Du bör se en grön blinkande lampa på fjärrkontrollens framsida som indikerar att den är korrekt strömsatt. Sätt i nya batterier om lampan inte lyser eller om den lyser svagt.
 
Om du har anslutningsproblem kan du placera sensorn/brytaren närmare gatewayen (20–50 cm) under identifieringsfasen.

Placera sensorn enligt riktlinjerna nedan för att få bästa möjliga förhållande för korrekta mätningar:
  - Placera sensorn inom räckhåll på lämplig höjd på väggen (90–170 cm)
  - Placera inte sensorn på insidan av en yttervägg
  - Placera inte sensorn i direkt solljus
  - Placera inte sensorn ovanför värmeelement eller radiatorer
  - Placera inte sensorn bakom gardiner, möbler eller andra hinder

Placera utgångsbrytaren inom räckhåll på lämplig höjd (90–120 cm) bredvid huvudingången. Du kan placera en utgångsbrytare vid varje ingång till ditt hem.
Den maximala räckvidden mellan en sensor/utgångsbrytare och gatewayen är 300 m med fri sikt eller cirka 30 m inomhus (inklusive väggar och tak).
Prova att flytta gatewayen och brytarna närmare varandra för att förbättra den trådlösa signalstyrkan. Det går inte att använda en trådlös extender.

Sensorbrytaren är förinställd för att styra alla fönster i rummet som standard. Om det inte finns några elektriska fönster i rummet styrs alla utvändiga solskydd. Om inga utvändiga solskydd har installerats styrs alla invändiga rullgardiner.
 
Du kan ändra denna standardinställning i appen genom att välja Settings > Home management > Room > Sensor switch > Controlled actuators. En sensorbrytare kan endast styra produkter i samma rum och endast en produkttyp åt gången.

Lägg till en ytterligare sensor i VELUX ACTIVE-lösningen genom att öppna appen, välja Settings > Install new products > Install additional switch och följa anvisningarna.

Ta bort en sensor från VELUX ACTIVE-installationen genom att öppna appen, välja Settings > Home management > Room > Sensor switch och trycka på Remove product.
Flytta en sensor från ett rum till ett annat genom att öppna appen, välja Settings > Home management > Room > Sensor switch och trycka på Move product.
En sensor kan endast styra produkterna i det rum där den är placerad. Vi rekommenderar att du installerar en sensor i varje rum för att få största möjliga automatiska styrning av dina produkter och dra full fördel av VELUX ACTIVE.
Lägg till en ytterligare utgångsbrytare i VELUX ACTIVE-lösningen genom att öppna appen, välja Settings > Install new products > Install new switch och följa anvisningarna.
Den maximala räckvidden mellan en produkt från VELUX och gatewayen är 300 m med fri sikt eller cirka 30 m inomhus (inklusive väggar och tak). Du kan fördubbla räckvidden (60 m inomhus) genom att lägga till io-homecontrol-extendern (KLF).
Nej, kopiera bara takfönster- och solskyddsprodukternas ID-nummer från en (eller flera) av dina befintliga fjärrkontroller till gatewayen. Alla befintliga fjärrkontroller förblir oförändrade.
Om takfönster- eller solskyddsprodukten levererades med en fjärrkontroll (lokal styrning) bör du alltid börja med att parkoppla den till denna fjärrkontrollen. Följ anvisningarna som medföljde fjärrkontrollen.

Om du har en VELUX kontrollenhet (KLR 200) eller VELUX fjärrkontroll med display (KLR 100) ska du lägga till takfönster- eller solskyddsprodukten i denna fjärrkontroll också. Följ anvisningarna som medföljde fjärrkontrollen.

Obs! Genom att samla alla dina produkter i en och samma fjärrkontroll blir det enklare att kopiera dina produkter från VELUX till VELUX gatewayen.
Lägg till en ny takfönster- eller solskyddsprodukt i VELUX ACTIVE with NETATMO- eller VELUX App Control-installationen genom att öppna appen, välja Inställningar > Installera nya produkter > lägg till ett takfönster och följ anvisningarna.

Obs! Innan du lägger till en ny produkt i VELUX ACTIVE eller VELUX App Control måste produkten vara parkopplad med en VELUX fjärrkontroll.
Den fasta programvaran till VELUX ACTIVE-gatewayen uppdateras automatiskt i samband med att nya funktioner och felkorrigeringar lanseras. Se därför till att gatewayen alltid är påslagen och ansluten till internet.

Min installation

VELUX App Control och VELUX ACTIVE with NETATMO är båda två smarta hemprodukter som kan styra takfönster och tillbehör från VELUX med din smartphone. Skillnaden mellan de två produkterna är följande:

VELUX ACTIVE with NETATMO: Med den här produkten kan du styra ditt hem via en app. Du kan manuellt styra VELUX produkter till önskat läge och du kan också schemalägga automatisk styrning utifrån personliga inställningar, till exempel hur många gånger om dagen du vill vädra rummet. Dessutom kan du ställa in smarta automatiseringar baserat på inomhusmiljön. Inomhussensorn som ingår i VELUX ACTIVE startpaket känner av inomhustemperatur, luftfuktighet och koldioxidnivånivå i hemmet. Om mätningarna ligger utanför önskat intervall justerar VELUX ACTIVE automatiskt ventilation och solskydd för att alltid bibehålla en sund inomhusmiljö i ditt hem. 

VELUX App Control: Med den här produkten kan du också styra ditt hem via appen. Du kan manuellt styra VELUX produkter till önskat läge och du kan också schemalägga automatisk styrning utifrån personliga inställningar, till exempel hur många gånger om dagen du vill vädra rummet. Det ingår inte någon inomhussensor när du köper VELUX App Control. Därför kan du INTE göra smarta automatiseringar. Du kan dock när som helst lägga till sensorer i VELUX App Control för att uppgradera den till en VELUX ACTIVE-produkt. 

Produkterna styrs med samma app från din appbutik, ”VELUX ACTIVE with NETATMO”. 
Den röda pricken bredvid inställningsikonen anger att det finns nyheter om VELUX ACTIVE with NETATMO eller VELUX App Control. Ta del av information om nya funktioner eller förbättringar som läggs till i appen genom att öppna inställningsområdet och gå till: Vad är det senaste?. När du har läst informationen försvinner pricken tills det finns ny information.
Klicka här för att se användarvillkoren för VELUX ACTIVE och VELUX App Controlklicka här

Luftkvaliteten i ditt hem visas kontinuerligt i VELUX ACTIVE-appen. Genom att öppna rumssidan (produktstyrning) kan du se den temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivå som har uppmätts av sensorn i rummet.

Öppna rumssidan för att se aktuell temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivå i ett visst rum. Byt till ett annat rum om du vill se de uppmätta värdena där.
Enligt WHO ska en god inomhustemperatur ligga på mellan 17 och 26 °C (63 till 79 ° F). Detta kan förhindra kondens, mögel och uttorkning hos personerna i rummet.
Välj Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhet genom att öppna appen, välja Settings > My account > Unit system och välja önskad måttenhet.
Enligt WHO ska en god luftfuktighet inomhus (mängden vattenånga i luften) ligga på mellan 40 och 60 %.
Enligt WHO ska en god koldioxidnivå inomhus understiga 1 150 ppm.
Kontrollera batterinivån eller signalstyrkan hos en sensorbrytare genom att öppna appen och välja Settings > Home management > Room > Sensor switch.
 
Kontrollera batterinivån eller signalstyrkan hos en utgångsbrytare genom att öppna appen och välja Settings > Home management > Departure switch.
 
Kontrollera Wi-Fi-signalstyrkan till gatewayen genom att öppna appen och välja Settings > Home management > Gateway.
För att visa ett annat hem i appen trycker du på hemnamnet på startskärmen och väljer önskat hem.
Om du har glömt lösenordet till ditt konto för VELUX kan du välja Forgot your password? på inloggningsskärmen och följa anvisningarna i e-postmeddelandet du får. Titta efter i skräppostmappen om du inte hittar meddelandet.
Du kan bjuda in en ny användare och dela åtkomst med honom eller henne genom att öppna appen och välja Settings > Guest management > Invite a user.
Du får automatiskt ett meddelande när en ny version lanseras. Öppna nedladdningssidan och godkänn uppdateringen om du inte har aktiverat automatiska uppdateringar.
Du kan använda appen eller fjärrkontrollen för styra takfönster- eller solskyddsprodukter från VELUX till önskad position. Öppna appen, välj önskat rum och rulla ned tills du ser produkten du vill styra. Dra reglaget på kontrollpanelen till önskad position. Släpp upp reglaget för att starta rörelsen. Du kan alltid stoppa rörelsen genom att trycka på stoppknappen.

Obs! Du kan snabbt få kontroll genom att trycka på produktikonerna på vardera sidan av reglaget – då rör sig produkten direkt till slutpositionen.
Stoppa en produkt under pågående manövrering med hjälp av fjärrkontrollen eller appen. Tryck på stoppknappen på antingen startskärmen eller rumsskärmen i appen.
Det finns två sätt att stoppa den automatiska styrningen tillfälligt:
- Manövrera en produkt manuellt till en ny position, antingen via appen eller en VELUX fjärrkontroll. Detta isolerar produkten från ytterligare automatisk styrning fram till nästa automatiska styrning.
- Använd kontrollcentret längst upp till höger (3 punkter) för att ”pausa” all automatisk styrning för det aktuella rummet. För att återaktivera automatisk styrning, välj "Starta om" i kontrollcentret eller vänta bara tills följande automatiska styrning påbörjas.

Öppna fönstret till det säkra ventileringsläget genom att dra reglaget på kontrollpanelen horisontellt till ikonen för låst ventilation.

Obs! Ikonen för låst ventilation visas inte om fönstret saknar ventilationsklaff.

Tillbehör som installeras på ett fönster grupperas tillsammans med fönstret i appen. Du kan hitta en specifik produkt genom att välja rummet där fönstret finns och rulla ned tills du ser den fönster- eller solskyddsprodukt du vill styra.
Det går inte att skapa personliga produktgrupper i appen.
Om du vill styra alla produkter av samma typ i ett rum väljer du rumsskärmen och gruppalternativet nedanför sensorvärdena. När dy flyttar reglaget styrs nu alla produkter av den typen. Välj enhetsalternativet för att få individuell styrning.

Du kan även styra alla produkter av en viss typ från rummets inomhussensor. Grupperna är alltid takfönster, jalusier eller solskydd.
För alla kontrollkommandon som skickas från appen krävs en internetanslutning mellan din mobila enhet och gatewayen. Om kommunikationen avbryts går det inte att använda appen tills anslutningen har återupprättats. Utan internetåtkomst fortsätter själva gatewayen att styra enheterna automatiskt i två dagar. Därefter avbryts styrningen, eftersom väderdatan inte har uppdaterats.
Du kan när som helst ändra inställningarna för automatisk styrning. För att ändra inställningarna, öppna appen och gå till: Inställningar > Schema & Autostyrningar. Här anger du dina önskemål för ett rum i taget.
Ja, med hjälp av appen kan du tillfälligt kringgå regnsensorskyddet. Första gången du öppnar takfönstret är det begränsat till ventilationsläget och du får ett meddelande om att det regnar. Om du sedan försöker öppna takfönstret igen med hjälp av reglaget går det att öppna upp till 50 %. Efter 15 minuter stängs takfönstret automatiskt igen för att säkerställa fullständigt regnskydd.

Obs! Det går INTE kringgå regnsensorskyddet på äldre, motordrivna takfönster och takfönsterkupoler.
Du kan byta namn på ditt hem, ditt rum eller dina produkter när som helst. Byt namn på ditt hem genom att öppna appen, välja Settings > Home management > Name of House och ange önskat namn. Byt namn på ditt rum genom att öppna appen, välja Settings > Home management > Room och ange önskat namn. Byt namn på dina produkter genom att öppna appen, välja Settings > Home management > Room > Product och ange önskat namn.
 
Viktigt! Tänk på att inte använda rumstypen i produktnamnen när du namnger rummen och produkterna. Detta kan medföra namnkonflikter. Använd namn på rumstyper (som Badrum och Kök) för rummen och namn på produkttyper (som Fönster och Rullgardin) för produkterna. Detta ger bästa möjliga integrering med röstkommandon via Siri (Apple HomeKit). Om du använder Siri på engelska ska du ge rummen och produkterna engelska namn för att funktionen ska fungera på bästa sätt.
Appen meddelar dig automatiskt när något av batterierna i sensorerna eller utgångsbrytarna behöver bytas ut. Om du inte vill få sådana meddelanden kan du hantera alla VELUX ACTIVE-meddelanden genom att öppna appen och välja Settings > Notifications.
Du kan hantera alla standardmeddelanden i VELUX ACTIVE with NETATMO och VELUX App Control genom att öppna appen och välja "Inställningar > Meddelanden". Det går för närvarande inte att skapa nya meddelanden i VELUX ACTIVE eller VELUX App Control.

De två röda knapparna på startskärmen, märkta med sol och måne, ger dig snabbt och enkelt kontroll över dina solskyddsprodukter. När du trycker på solknappen rullas alla solskyddsprodukter i hemmet upp (God morgon). När du trycker på månknappen rullas alla solskyddsprodukter i hemmet ned (God natt).

Ja, du kan ändra låset så att alla solskyddsprodukter också rullas ned eller ändra God natt-funktionen så att alla takfönster stängs när solskyddet rullas ned. Ändra scenarierna genom att öppna appen och välj "Inställningar > Snabbval".

Använd låsknappen och utgångsbrytaren för att sätta VELUX ACTIVE klimatkontroll för inomhusbruk i säkert läge (bortaläge) när du inte är hemma. Fönstren sätts i klaffventilationsläge/stängt läge (för fönster utan klaff). Tryck på Closed lock för att aktivera säkert läge/bortaläge. Tryck på Open lock för att aktivera öppet läge/hemmaläge.

Obs! Att ställa in lägena i appen motsvarar att trycka på utgångsbrytaren.

VELUX ACTIVE with NETATMO och VELUX App Control är skyddade för att förhindra obehöriga användare från att låsa upp ditt hem. För att kunna låsa upp ditt hem måste du ha hämtat en särskild autentiseringsnyckel från gatewayen till din smartphone. Användare som inte har denna nyckel kan inte låsa upp hemmet från appen.

Det finns två sätt att hämta nyckeln:
- Nyckeln hämtas automatiskt under installationen av gatewayen.
- Nyckeln hämtas genom att trycka på det röda varningsfältet som heter "Autentisering krävs" och följ sedan instruktionerna.
(se till att smarttelefonen och gatewayen befinner sig nära varandra (ca 20 cm) och är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk)

Av säkerhetsskäl lagras säkerhetsnyckeln direkt i mobilen. Du måste hämta en ny nyckel om du byter smartphone eller enhet eller om du loggar ut från ditt konto.

Obs! Du kan alltid låsa upp ditt hem med hjälp av Homecontrol fjärrkontrollen.
VELUX ACTIVE tolkar den som en behörig användare och bedömer att det är säkert att låsa upp hemmet när den tar emot ett kontrollkommando från en fjärrkontroll.

Använda appen

Du kan justera VELUX ACTIVE-algoritmerna efter dina egna önskemål. Om du vill öka eller minska känsligheten för parametrarna för inomhusklimat eller vill ange en inaktiv period kan du öppna appen och välja Settings > Active Control.
Väderdata används för att justera hur länge och hur mycket fönstret öppnas under ventilation och för att förhindra att det öppnas eller stängs när det inte går att förbättra inomhusklimatet. Väderdata används även för att justera solskyddsprodukterna för att förhindra överhettning.
När inomhusklimatsensorn har installerats och kontrollalgoritmerna har aktiverats i appen styr VELUX ACTIVE automatiskt alla takfönster- och solskyddsprodukter i rummet.
VELUX ACTIVE och VELUX App Control fungerar även under internetavbrott. Appen reglerar inomhusmiljön och styr solskyddet enligt den senaste inställningspunkten före avbrottet (bortaläge, manuell inställningspunkt osv.). Efter två dagar pausas styrningen, eftersom väderdatan inte har uppdaterats. Det är bara styrningen av solskydd på morgonen och kvällen som fortsätter som vanligt.

Du kan dock inte använda appen under avbrottet (för att styra produkter, avläsa parametrar för inomhusmiljö eller ändra inställningar). Appen återaktiveras automatiskt på alla anslutna enheter när internetanslutningen är tillbaka. Det kan ta några minuter innan gatewayen ansluts igen när internetanslutningen är tillbaka.

Under strömavbrott är VELUX ACTIVE- och VELUX App Control-funktionerna inte tillgängliga. Du kan däremot styra solcellsdrivna produkter från VELUX via fjärrkontrollen. När strömmen kommer tillbaka återansluts gatewayen automatiskt till routern och molnservrarna. Observera att detta kan ta några minuter.
För att garantera total säkerhet i ditt hem sätts VELUX gatewayen automatiskt i säkert läge (bortaläge) efter ett strömavbrott. Detta förhindrar att fönstren öppnas om en person uppsåtligen framkallar ett strömavbrott utanför ditt hem.
Ja, du kan använda appen för att ange att takfönstret ska stängas automatiskt efter en viss tidsperiod ( t.ex tidsbaserad badrumsventilation). För att ange perioden, tryck på kontrollcenterikonen (3 punkter) längst upp i hörnet på rumsskärmen och ställ in en timer. När timern löper ut stängs takfönstret automatiskt. Den automatiska styrningen återupptas automatiskt i början av nästa schemalagda ACTIVE-automatisering.
Du kan ändra perioden när takfönstret stängs automatiskt efter egna önskemål. Som standard ställs perioden in på 15 minuter, men du kan ändra den till ett valfritt värde mellan 5 och 60 minuter.
Nej. Du kan inte ange ett eget schema för att öppna och stänga fönster- och/eller solskyddsprodukter i VELUX ACTIVE. Om du använder VELUX ACTIVE på iPhone kan du skapa ett schema i appen Apple Hem. Se hjälpen till Apple HomeKit.
Ja, du kan inaktivera eller avsluta VELUX ACTIVE för att undvika automatisk styrning av takfönster- eller solskyddsprodukter. Öppna appen och gå till: "Inställningar > Schema & Autostyrningar" för att stänga av all automatisk styrning i hemmet. Du kan också behålla automatisk styrning i enskilda rum genom att öppna appen och gå till: "Inställningar > Schema & Autostyrningar> Rum > Parametrar s > Aktivera denna automatiseringen".
Ja, du kan inaktivera VELUX ACTIVE with NETATMO och VELUX App Control tillfälligt i ett (eller alla) rum för att undvika automatisk styrning av takfönster- och solskyddsprodukter under natten. Öppna appen och gå till: "Inställningar > Schema & Autostyrningar > Rum" för att ange under vilka tider rummet ska styras (t.ex. kl. 08–21). Upprepa steget för varje rum.
Ja, du kan inaktivera VELUX ACTIVE eller VELUX App Control i ett rum medan du fortsätter ha automatisk styrning i ett annat. Öppna appen, välj "Inställningar > Schema & Autostyrningar" och välj det rum där du vill inaktivera VELUX ACTIVE eller VELUX App Control. Du kan nu ange under vilka tider rummet ska styras – eller avmarkera "Aktivera denna automatiseringen" för att stänga av schemastyrning i rummet.
Ja, du väljer helt fritt när VELUX ACTIVE eller VELUX App Control ska vara aktiva. Du kan ange olika tidsscheman för veckans alla dagar och/eller till och med ställa in specifika tidsperioder under dagen. Läs mer om funktionen för tidsscheman och automatisering här för att lära dig hur du skapar egna automatiseringar.
Rumstemperaturen mäts med hjälp av inomhusklimatsensorn. Temperaturen mäts var 20 sekund inom intervallet 0–50 °C/32–122 °F.
Mätningar med VELUX ACTIVE-temperatursensorn som skiljer sig från mätningar med en annan termometer i rummet kan bero på en felaktig installationspunkt. Kontrollera att sensorn inte är placerad i direkt solljus, ovanför ett värmeelement, bakom en gardin eller nära ett öppet fönster eller en öppen dörr. Ta bort sensorn och flytta den till en annan placering.
Luftfuktigheten mäts med hjälp av inomhusklimatsensorn som är monterad på väggen i rummet. Mätningen sker var 20 sekund inom intervallet 0–100 % med ± 3 % exakthet.
Koldioxidnivån (CO2) i rummet mäts med hjälp av inomhusklimatsensorn som är monterad på väggen i rummet. Koldioxidmätningen sker var femte minut inom intervallet 0–5 000 ppm.
Om det inte visas några sensormätningar i appen kan det bero på ett problem med batteriet eller kommunikationen.
 
Kontrollera först batterinivån i sensorn.
- Kontrollera batterinivån i sensorn genom att öppna appen och välja Settings > Home management > Room > Sensor switch > Battery level.
- Ta ut batterierna, vänta några sekunder och sätt sedan tillbaka dem, och kontrollera om LED-lampan blinkar framtill på brytaren.
 
Kontrollera sedan radiosignalstyrkan mellan sensorn och gatewayen.
- Kontrollera radiosignalstyrkan i sensorn genom att öppna appen och välja Settings > Home management > Room > Sensor switch > Radio signal.
- Flytta sensorn närmare gatewayen.
Regnsensorn som medföljde ditt fönster (eller motorset) från VELUX är ansluten direkt till motorstyrningen. Ingen information skickas till appen när sensorn identifierar regn och fönstret stängs (regnavkänning hanteras lokalt av fönstrets öppningsmekanism). VELUX ACTIVE-appen varnar bara för regn om fönstret (motorn) öppnas medan det regnar.

Om vissa eller alla sensorvärden saknas kanske sensorn inte går att nå (detta indikeras i appen). Kontrollera batterierna i sensorn och byt ut dem vid behov. Om endast koldioxidvärdet (CO2) saknas men luftfuktighets- och temperaturnivåerna visas korrekt kan du vänta i 5–10 minuter för att se om mätningen visas. Koldioxidnivån mäts bara var femte minut, vilket kan inträffa efter ett batteribyte.

Om ingen av dessa åtgärder resulterar i att sensorvärdena visas behöver sensorn bytas ut.

Obs! Koldioxidmätningar visas inte i upp till 12 timmar efter den ursprungliga installationen på grund av sensorkalibreringen.

Sensorn och utgångsbrytaren har en batteritid på två år med normal användning. Sensorn och utgångsbrytaren förblir fullt funktionella i upp till sju dagar efter att batteriindikatorn visar låg laddning.

Mätningar och automatisering

Under installationen av VELUX ACTIVE blir du ombedd att skapa ett konto med din e-postadress och ett lösenord. Din e-postadress lagras på en säker molnserver. VELUX har inte åtkomst till ditt lösenord. Om du installerar VELUX gateway via Apple HomeKit lagras inga data.
 
Om du installerar den via VELUX ACTIVE-appen lagrar vi data om din gateway- och systemkonfiguration för service och produktoptimering.
 
Vi lagrar dina personuppgifter medan ditt konto är aktivt och sex månader efter att produkterna har kopplats från.
 
Fullständig information om vilka personuppgifter vi lagrar finns i VELUX ACTIVE sekretesspolicy.
VELUX ACTIVE-data lagras på ett säkert datacenter som hanteras av NETATMO. Informationen är endast tillgänglig för VELUX A/S, NETATMO och det lokala försäljningsföretaget för VELUX. Datacentret är placerat i EU.
VELUX ACTIVE-data är inte synliga för några andra än VELUX A/S, NETATMO och, i begränsad utsträckning, det lokala försäljningsföretaget för VELUX.
VELUX ACTIVE samlar in data för att kunna reglera ditt inomhusklimat på ett effektivt sätt. Informationen används för service och produktoptimering samt med ditt samtycke för marknadsföring. Fullständig information om vilka personuppgifter vi lagrar finns i VELUX ACTIVE sekretesspolicy.
Om du vill se en rapport över vilka personuppgifter vi har lagrat om dig kan du kontakta: active-support@velux.com
Du kan ändra din e-postadress och namnen på hem, rum, fönster, solskydd och rullgardiner i VELUX ACTIVE-appen. Om du har andra förfrågningar är du välkommen att kontakta: active-support@velux.com
Om du vill ta bort informationen som lagras av VELUX måste du begära radering av ditt VELUX ACTIVE-konto. När du återställer din gateway raderar vi dina personuppgifter inom den period som definieras i VELUX ACTIVE sekretesspolicy. Om du vill att informationen raderas omedelbart kan du kontakta: active-support@velux.com med en begäran om radering. Mer information finns i användarvillkoren för VELUX ACTIVE.

VELUX Gruppen arbetar aktivt för att förhindra incidenter, så som hackning och missbruk av data. För att säkerställa detta har vi implementerat ett stort antal tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsmekanismer - utvecklade för att skydda datan som samlas in av VELUX ACTIVE. Notera att trots våra dedikerade ansträngningar för att skydda din data, är ingen säkerhetslösning perfekt eller ogenomtränglig.

 Om du, mot alla odds, observerar någon form av problem med din personliga data, ett misstänkt brott, ett IT-problem eller liknande som kan relateras till VELUX ACTIVE, vänligen fyll i den nödvändiga informationen här. 
 1. Typ av händelse & beskrivning (vad har du observerat?) 
 2. När ägde händelsen rum? 
 3. Var observerade du händelsen? (på vilka webbsidor, sidor eller liknande) 
 4. Påverkas enskilda individer? (innehåller dataläckaget personlig information om individer? Om så, vem?) 
 5. Vem har informerats om händelsen? 

Vi besvarar förfrågningar så snart vi kan. 

Din integritet och säkerhet är skyddad av Telefon sårbarhetsfunktionen i din Android app om ni följer våra rekommendationer nedan. Detta är endast för Android användare då iOS använder ett annat system.

Din dataintegritet är väldigt viktig för oss. Säkerhetsproblem kan utgöra ett hot mot din dataintegritet. För att förbättra din telefons säkerhet, tillhandahåller vi rekommendationer i appen. Följ våra tips för att maximera säkerheten på din telefon. Kom också ihåg att uppgradera din telefon till den senaste Android versionen.

1. Låsskärm lösenord eller mönster:
Att ha ett låsskärmsmönster eller ett lösenord hindrar människor från att komma åt dina appar eller lösenord. Vi rekommenderar att du använder ett lösenord eller mönster för att låsa upp din telefon.

2. Root behörighet:
Om din telefon är i rotläge, kan alla appar komma åt andra appar i systemet. Vi rekommenderar dig att använda standardinställningarna (ej rotläge).

3. Inofficiell app eller fel certifikat:
Ni kan hitta en VELUX ACTIVE-app på andra ställen än i Google Play. Men en inofficiell app är inte lika tillförlitlig som den officiella. Vi rekommenderar er att ta bort den och installera den officiella appen från Google Play. 

4. Telefonens systemuppdatering:
Vi rekommenderar att du installerar den senaste systemuppdateringen på din telefon eftersom den skyddar mot säkerhetshot.
 

Mina data

Du kan använda Apple HomeKit för att styra dina produkter från VELUX via Siri (Apples röststyrda assistent). Använd din röst för att öppna fönstret, rulla ned rullgardinerna eller fråga om luftkvaliteten i ditt hem. Med Apple HomeKit kan du också skapa scenarier som kopplar samman dina produkter från VELUX med andra HomeKit-kompatibla enheter.
Om Apple HomeKit inte fungerar med dina takfönster från VELUX bör du kontrollera datasynkroniseringen:
- Koppla från (stäng av strömmen till) gatewayen i minst 30 sekunder och anslut den igen.
- Vänta tills iCloud-synkroniseringen är klar på alla anslutna enheter som använder samma Apple-konto.
 
Du kan göra en synkronisering genom att ansluta din iPhone till laddaren och starta om den. Om detta inte fungerar måste du återställa HomeKit-konfigurationen och ansluta den igen.
"Om du redan har konfigurerat HomeKit med en annan iOS-enhet, vänligen se FAQ: ”Hur delar jag kontroll över Apple HomeKit?” för att få en inbjudan. Följ annars nedanstående steg:

I första steget, återställ HomeKit-parningen med din gateway:
- Ta bort din gateway från Home-appen (om du ser den i appen).
- Säkerställ att din smartphone är ansluten till samma WiFi-nätverk som din gateway.
- Säkerställ att din gateway har strömförsörjning och att ingen LED-lampa blinkar på gatewayens baksida.
- Tryck och håll ner knappen med kugghjulsikonen.
- När du ser att LED-lampan blinkar rött, släpp knappen och tryck på den snabbt igen en gång till för att bekräfta återställningen.
- Din gateway kommer nu återställas och startas om automatiskt.
- Vänta till LED-lampan på gatewayens baksida lyser vitt.

I andra steget, ställ om WiFi-åtkomsten för din gateway:
- Öppna VELUX ACTIVE-appen och välj ”Inställningar”.
- Välj ”Hem management”.
- Välj ”VELUX Gateway”.
- Välj ”Konfigurera Wi-Fi” och följ instruktionerna.

Till sist, para ihop din gateway med HomeKit:
- Öppna VELUX ACTIVE-appen och välj ”Inställningar”.
- Välj ”Hem management”.
- Välj ”VELUX Gateway”.
- Välj ”HomeKit” och följ instruktionerna.
"
HomeKit baseras på ett säkert lokalt protokoll som är utvecklat och tillhandahålls av Apple. Apple HomeKit kräver att du befinner dig hemma och är ansluten till Wi-Fi-nätverket. VELUX ACTIVE betraktar detta som säkert och låser upp ditt hem när den får ett Apple HomeKit-kommando. Du kommer bara åt HomeKit när du är borta hemifrån om du använder en Apple-hemhubb (till exempel en Apple TV eller iPad).
 
Obs! Var försiktig när du använder automatisering med HomeKit när du är borta hemifrån, eftersom detta kan resultera i att ditt hem blir upplåst.
För att kunna styra dina produkter via Siri och Apple HomeKit när du är borta hemifrån (inte är ansluten till Wi-Fi-nätverket hemma) måste du konfigurera en enhet som HomeKit-hemhubb. Detta kan vara:
 - en Apple TV4 med tvOS 10 eller senare
 - en iPad med iOS 10 eller senare
Du kan använda röststyrning med Siri genom att trycka på hemknappen, trycka på sidoknappen eller säga frasen: ”Hej Siri”. För att kunna använda kommandot ”Hej Siri” på din enhet måste du aktivera den genom att välja Inställningar > Siri och Sök > Lyssna efter "Hej Siri".
 
Tips! Tänk på att inte använda rumstypen i produktnamnen när du namnger rummen och produkterna. Detta kan medföra namnkonflikter. Använd namn på rumstyper (Badrum och Kök) för rummen och namn på produkttyper (Fönster och Rullgardin) för produkterna. Detta ger också optimal integrering med röstkommandon via Siri (Apple HomeKit). Om du använder Siri på engelska (för bästa möjliga röstigenkänning) bör du ge rummen och produkterna engelska namn för att funktionen ska fungera på bästa sätt.
Under installationen av VELUX ACTIVE blir du ombedd att skanna HomeKit-installationskoden med kameran på din enhet.
 
Du hittar den åttasiffriga Apple HomeKit-koden (xxx-xx-xxx) på:
- dekalen baktill på gatewayen
- sista sidan i snabbstartguiden i förpackningen
 
Du kan också ange koden manuellt om du inte kan skanna den med kameran på enheten.
 
Om du inte konfigurerade HomeKit under den ursprungliga installationen kan du göra det genom att välja Settings > Home management > Gateway > Set up HomeKit.
Du kan dela styrningen av HomeKit-tillbehör med andra personer om de använder iOS 10 eller senare och är inloggade på iCloud.
 
För att dela styrning måste du antingen vara hemma eller ha konfigurerat en hemhubb i ditt hem när du skickar en inbjudan.
 
Välj Settings > Home management > HomeKit > Invite i appen VELUX ACTIVE with NETATMO.
 
Klicka på pilikonen högst upp till vänster i appen Apple Hem och välj Bjud in > Ange personens Apple-ID som används med iCloud > Skicka inbjudan.

Ja, du kan installera gatewayen via Apple HomeKit (och inte appen VELUX ACTIVE with NETATMO). Följ anvisningarna via den här länken.

Obs! För dessa installationer kan du endast använda funktionerna i Apple HomeKit och appen Apple Hem. De automatiska ACTIVE-algoritmerna ingår inte i Apple HomeKit och aktiveras bara om du använder VELUX ACTIVE-appen.

"När du återställer HomeKit-parningen med din gateway kommer du att ta bort:

- WiFi-anslutningen mellan din gateway och din router.
- Homekit-parningen med din gateway.

Parningen med dina VELUX-produkter, VELUX ACTIVE inomhussensor och VELUX ACTIVE home control kommer förbli oförändrade.
För att genomföra en återställning av HomeKit:

- Tryck håll och håll ner knappen mad kugghjulsikonen.
- När du ser att LED-lampan blinkar rött, släpp knappen och tryck på den snabbt igen en gång till för att bekräfta återställningen.
- Din gateway kommer nu återställas och startas om automatiskt.
- När LED-lampan blinkar vitt är din gateway redo för en ny HomeKit-parning.
- Öppna din Home-app och lägg till din gateway som ett nytt tillbehör i HomeKit.
"
Du kan uppdatera Wi-Fi-konfigurationen om du behöver byta internetleverantör. 
Så här uppdaterar du Wi-Fi-konfigurationen:

- Tryck och håll in kugghjulsknappen.
- Släpp upp knappen när LED-lampan blinkar vit.
- Öppna iOS-inställningarna på enheten och öppna avsnittet Wi-Fi.
- Välj gatewayen i avsnittet KONFIGURERA NY ENHET … 
- Följ anvisningarna för att uppdatera Wi-Fi-konfigurationen.

HomeKit

Om du har en Google Home-högtalare använder du "Google Home" -applikationen, tillgänglig på iOS och Android, för att ansluta dina VELUX INTEGRA®-produkter. Om du vill veta mer om installationsstegen, se Googles hjälpwebbplats.

Om du inte har en Google Home-högtalare laddar du ner applikationen "Google Assistant" som finns i App Store för iOS och Play Store för Android. Om du vill veta mer om installationsstegen, se Googles hjälpwebbplats.

För ökad säkerhet är ett ytterligare steg nödvändigt för att kunna styra dina takfönster med Google Assistant. Skapa helt enkelt en Google Assistant-säkerhetskod i VELUX ACTIVE with NETATMO-appen. För att göra det, följer du bara de steg som beskrivs nedan i "Hur kan jag skapa en säkerhetskod för Google Assistant?"

För ökad säkerhet är ett ytterligare steg nödvändigt för att kunna styra dina takfönster med Google Assistant. Skapa helt enkelt en Google Assistant-säkerhetskod i VELUX ACTIVE with NETATMO-appen genom att följa nedanstående steg: 

 1. Öppna appen "VELUX ACTIVE with NETATMO"
 2. Klicka på ikonen högst upp till vänster för att komma till sektionen "Inställningar"
 3. Tryck på "Hem management"
 4. Klicka på ditt hems namn högst upp
 5. Klicka på "Google Assistant" i sektionen "Avancerat"
 6. Klicka på "Aktivera takfönster styrning" och skapa en fyrsiffrig PIN-kod. 

Installationen är klar. Du kan nu öppna dina VELUX takfönster med Google Assistant:

"Ok Google, öppna takfönstren i vardagsrummet"

Så här tar du bort VELUX produkter från din Google Assistant: 

 1. Öppna din "Google Assistant" -app och klicka på en av dina VELUX produkter (takfönster, inomhus- eller utomhus solskydd).
 2. Klicka på "Ta bort VELUX ACTIVE with NETATMO" 
 3. Bekräfta genom att välja "Ta bort länken" igen.

Nu har din Google Assistant inte längre tillgång till någon av dina VELUX produkter.

Beroende på Google Assistants mognad på ditt lokala språk kan du uppleva svårigheter med Google Assistants språkförståelse. För att begränsa dessa missförstånd bör du namnge dina produkter och rum och se till att inkludera dessa namn i dina kommandon.

Alternativt kan du gå till "Inställningar" i din Google Home-app och lägga till ett andra språk (helst engelska, franska eller tyska) som gör att du kan använda kommandon på både ditt lokala språk och ett språk där Google Assistant har större kunskaper.

Google Assistant