VELUX ljustunnlar för platta tak

VELUX ljustunnlar för platta tak är konstruerade för att ge dagsljus i korridorer, trappor, badrum och skåputrymmen under platta tak där ett VELUX takfönster inte kan användas.

Med VELUX flexrör och fasta rör blir monteringen flexibel. Flexrör kan användas där vinkeln mellan yttertak och innertak är för liten för ett fast rör. Fasta rör ger ett rakt ljusschakt i de fall då innertaket ligger direkt under ett utvändigt takfönster.


VELUX ljustunnlar kan monteras på platta tak med en taklutning mellan 0 och 15° (VELUX kod TCF/TCR). För ett sluttande tak krävs en VELUX ljustunnel för sluttande tak.

En VELUX ljustunnel är enkel att montera, oberoende av taktyp.

Flexrör eller fasta rör?

Flexrör TCF för platta tak

Flexrör TCF för platta tak

Produktegenskaper:

 • Rekommenderas för tunnellängder från 0,2 till 0,9 m mellan ytter- och innertak.
 • Det en meter långa, högreflekterande, flexröret har en diameter på 35 cm.
 • Enkel montering.
 • En lättmonterad diffusor levereras komplett med frostad isoleringsram av polykarbonat.
 • Takmodul i PVC och kupol i både akryl och polykarbonat.

Fast rör TCR för platta tak

Fast rör TCR för platta tak

Produktegenskaper:

 • Rekommenderas för tunnellängder från 0,8 till 6 m mellan ytter- och innertak.
 • Det 1,7 m långa, fasta röret används när större längder behövs i kombination med förlängningsrör ZTR, och då det är viktigt att få tillräckligt med dagsljus. Det levereras med två 45°-vinklar. 
 • Kan förlängas till 6 m längd.
 • Fast rör har diametern 35 eller 25 cm.
 • En högreflekterande beläggning på rörets insida ger 98 % inre reflexion.
 • En lättmonterad diffusor levereras komplett med frostad isoleringsram av polykarbonat.
 • Takmodul i PVC och kupol i akryl.

Mått

  TCF  TCR
 Beskrivning Flexrör Fast rör
 Mått Ø 14" Ø 14"