Vi konstruerar takfönster för alla slags byggnader och funktioner.

Vare sig du bor nära en flygplats och vill dämpa bullret, bor i områden där fönstren täcks av is och snö långa tider, behöver brandventilation för hälsa och säkerhet eller säkerhetsanordningar eftersom ditt fönster är lätt åtkomligt, så har vi ett fönster för dig.

Vi erbjuder också en serie specialutgångsfönster för både inredda och oinredda utrymmen, som ger lätt tillträde för hantverkare eller nödutrymning. Kan du fortfarande inte hitta det takfönster du behöver? Kontakta vår kundsupport som gärna hjälper dig att hitta rätt produkt. 

VELUX nödutgångar ger enkelt tillträde för hantverkare och räddningspersonal

Kulturfönster

Isolerade utrymmen

Takfönster för oinredda vindar