Produkt varning -
Brand- och rökgasventilation

VELUX Gruppen har utfärdat en produktvarning gällande ett bristfälligt lås-clips som kan lossna på produkter för brand- och rökgasventilation.

Produkterna som omfattas av denna produktvarning har sålts mellan 1 Mars 2015 och 10 Januari 2016.

Problemet kan uppstå i situationer när det är hög snölast på fönstret. Lås-clipset kan lossna under aktivering (öppning) varpå gasdämparen i sin tur kan lossna vilket medför att fönstret eventuellt inte kan öppnas (vid hög snölast). Om det är begränsad eller obefintlig snölast öppnar fönstret även om lås-clipset är defekt.

På fönsterbågens ovansida finns en typskylt som är visuellt synlig när fönstret är öppet. Följ instruktionerna i produktvägledningen för att öppna fönstret. Din produkt omfattas av produktvarningen om typskylten har motsvarande serienummer enligt bilden nedan:

VELUX Gruppen ombesörjer åtgärder och reparation av denna defekt.

Vänligen kontakta oss utan fördröjning via telefon 042-20 83 80 eller e-post info@velux.se i det fall att ni har köpt ett fönster för brand- och rökgasventilation med motsvarande serienummer.