VELUX takfönster för brandventilation

Tekniska data


Inledning

VELUX brandventilationsfönster för sluttande tak med inbyggd motor är CE-märkta enligt europastandarden för brandgasventilatorer och termisk brandventilation SS-EN 12101-2.


Brandventilationsfönster
Takfönster/ruta Material Avvisare EN-standard

 
 
GGU   Klassificering
 
Polyuretan (PU) Ingen avvisare SS-EN 12101-2
  Produktkod    

---- 006640
 
Treglasruta
Variant 66
        


       
Alla takfönster har aluminiumbeklädnad som standard. Koppar- eller zinkbeklädnad finns också som specialvarianter.
* = Finns även vitmålat som specialvariant

Brandventilationsfönster med vindavvisare

Takfönster/ruta Material Avvisare EN-standard

Med vind-
avvisare 

GGU KFD  Klassificering

Polyuretan (PU) Aluminium SS-EN 12101-2
 
   

 
Treglasruta
Variant 66
       


 
       
Alla takfönster med vindavvisare har aluminiumbeklädnad som standard. Kopparbeklädnad finns också som specialvariant. Avvisaren är dock i aluminium för både aluminium- och kopparvarianterna.

Storleksmatris
Fönstertyp GGU
Mått i cm
MK04 MK06 MK08 SK06 SK08
78 × 98 78 × 118 78 × 140 114 × 118 114 × 140

Klassificering i enlighet med parametrarna i SS-EN 12101-2
Specifikationer VELUX brandventilationsfönster
Tillförlitlighet (Re)
Snölast (SL)
Låg temperatur (T)
Vindlast (WL)
Värmebelastning (B)
Re 1000+10000
SL 1000
T (-15)
WL 3000
B 300

Basarea/geometrisk area
Geometrisk öppningsarea Av i m2
MK04 MK06 MK08 SK06 SK08
0,63 0,76 0,91 1,17 1,38

Aerodynamisk area Aa i m2
Utan vindavvisare
Med vindavvisare
MK04 MK06 MK08 SK06 SK08
0,19 0,29 0,43 0,28 0,44
0,33 0,43 0,55 0,55 0,70

Tekniska data
Treglasruta (--66)

Uw-värde W/m2K Ug-värde W/m2K g-värde Tv-värde Rw-värde
1,0 0,7 0,50 0,69 37 dB

Kablageguide
VELUX kabelguide brandfönster

VELUX installationsprodukter
EDW 0000
Profilerat takmaterial
(upp till 120 mm)
 
 
 
 
EDL 0000
Plant takmaterial
(upp till 8 mm)
 
 
 
Material i intäckningsplåtar Kjolmaterial Taklutning  Profilhöjd Sidosektion
Aluminium
Mörkgrå
Aluminium- och bitumensandwichkonstruktion.
Mörkgrå.
max. 120 mm Skumhöjd
75 mm
Aluminium
Mörkgrå 
    Max. 8 mm,
Skiffer eller takpapp
Sidoanslutningsplåtar
BDX
Isoleringsramsats
Isoleringsmaterial
Isoleringsram med skumgummi för tät och säker passning mot takkonstruktionen

Fönstret och styrsystemet
Brandventilationsfönster  
           
 • Centrumpivåhängt takfönster GGU med förmonterat brandventilationsstyrdon, CE-märkt enligt europastandarden för brandgasventilatorer och termisk brandventilation SS-EN 12101-2.
 • Fönstret kan öppnas för daglig komfortventilation. Upp till 200 mm rekommenderas.
 • Brandventilationsfönstret finns i två varianter, med eller utan vindavvisare för att uppfylla kraven i olika applikationer.
 • Alla fönstervarianter har laminerat inre glas för ökad personsäkerhet.
 • När brandventilationsfunktionen aktiveras öppnas fönstret till 90° av en kedjemotor och gasfjädrar.
Styrsystem KFX 210  
 • Styrsystem bestående av styrenhet (KFC 210) med integrerad glaskross och omkopplare för komfortventilation (24 V utgångsspänning, 10 A), extra glaskross (KFK 100) och rökdetektor (KFA 100).
 • CE-märkt enligt SS-EN 12101-10.
 • Styr upp till 4 GGL/GGU brandventilationsfönster eller 1 CSP takfönsterkupol för brandventilation.
 • Inbyggd reservströmförsörjning för 72 timmar.
 • Infälld väggmontering eller med ram för utanpåliggande väggmontering. Enhetens mått: 398 × 393 × 127 mm (B × H × D).
 • Styrsystemets färg: Vit NCS S 1000N.
 • Kan länkas med upp till 10 KFC 210/220 styrenheter med möjlighet att styra upp till 80 brandventilationsfönster.
 • Möjliggör styrning via externt larmsystem vid behov.
Styrenhet KFC 210  
 • Styrenhet med inbyggd glaskross och omkopplare för komfortventilation (24 V utgångsspänning, 10 A).
 • CE-märkt enligt SS-EN 12101-10.
 • Styr upp till 4 GGL/GGU brandventilationsfönster eller 1 CSP takfönsterkupol för brandventilation.
 • Inbyggd reservströmförsörjning för 72 timmar.
 • Infälld väggmontering eller med ram för utanpåliggande väggmontering. Styrenhetens mått: 398 × 393 × 127 mm (B × H × D).
 • Styrsystemets färg: Vit NCS S 1000N.
 • Kan länkas med upp till 10 KFC 210/220 styrenheter med möjlighet att styra upp till 80 brandventilationsfönster.
 • Möjliggör styrning via externt larmsystem vid behov.
Styrenhet KFC 220  
 • Styrenhet med inbyggd glaskross och omkopplare för komfortventilation (24 V utgångsspänning, 2 × 10 A).
 • CE-märkt enligt SS-EN 12101-10.
 • Styr upp till 8 GGL/GGU brandventilationsfönster eller 2 CSP takfönsterkupoler för brandventilation.
 • Inbyggd reservströmförsörjning för 72 timmar.
 • Infälld väggmontering eller med ram för utanpåliggande väggmontering. Styrenhetens mått: 398 × 393 × 127 mm (B × H × D).
 • Styrsystemets färg: Vit NCS S 1000N.
 • Kan länkas med upp till 10 KFC 210/220 styrenheter med möjlighet att styra upp till 80 brandventilationsfönster.
 • Möjliggör styrning via externt larmsystem vid behov.
Glaskross KFK 100  
 • Glaskross för aktivering av brandventilationsfunktionen.
 • Färg: Grå (RAL 7047).
 • Mått: 125 × 125 × 36 mm (B × H × D).
 • Upp till 10 manuella larmknappar kan användas tillsammans med varje VELUX styrsystem.
 • Optisk och akustisk visning av korrekt funktion, fel och larm.
Komfortomkopplare KFK 200  
 • Väggbrytare för aktivering av naturlig ventilation för dagskomfort.
 • Färg: Vit (RAL 1013).
 • Mått: 81 × 81 × 12 mm (B × H × D).
 • Upp till 10 väggbrytare kan användas tillsammans med varje VELUX styrsystem.
Rökdetektor KFA 100  
 • Rökdetektor för tidig branddetektion.
 • Färg: Vit (RAL 9003).
 • Mått: 50 × 100 mm (H × D) inkl. sockel.
 • Upp till 10 rökdetektorer kan användas tillsammans med varje VELUX styrsystem.
 • Optisk visning av aktivering.
Regnsensor KLA 200  
 • Regnsensor för automatisk stängning av VELUX brandventilationsfönster vid regn (om fönstret är i komfortventilationsläge).
 • Färg: Mörkgrå (NCS S 7500-N).
 • Mått: 40 × 70 × 13 mm (B × H × D).
 • Regnsensorn överbryggas vid brand.